Ini tout moun nan lanmou Bondye

Travay pou ankouraje lanmou, inite ak rekonsilyasyon nan kominote Latè a atravè:

Evènman k ap vini yo

Tout
  • Tout
  • Evènman
  • Pwogram Spirit Alive
  • Retrè espirityèl
Cosmic Area

Kontanplasyon nan Jaden an

4 avril - 11:00 am - 25 avril - 11:00 am
Join nou pou ven minit nan lapriyè an silans nan jaden an. Jedi nan mwa avril - 4yèm, 11yèm, 18yèm, 25yèm tan:...
Marcus Mescher Photo

Lespri vivan - Jwa Lanmou. Espirityalite Maryaj ak Fanmi an

11 avril - 7:00 pm - 9 me - 7:00 pm
Yon mini-kou senk semèn ki te dirije pa Theolojyen, Dr Marcus Mescher Jedi, 11 avril jiska 9 me 7:00 pm EST Marcus Mescher,...
Dr. Phillip Johnson

Howard Thurman Day Retreat

20 avril - 10:00 am - 4:00 pm
Antre nan biwo Jistis, Lapè, & Entegrite Kreyasyon an ak Ekip Konstriksyon Rasyal Rezilyans pou opòtinite espesyal sa a...

Refleksyon chak jou

Sky

19 avril

Refleksyon lavi kretyen an baze sou pouvwa imanan Lespri a ki plenn nan nou; se pa sèlman nou ki vle yon nouvo kreyasyon men Bondye vle yon nouvo kreyasyon tou. Sepandan, Bondye pa ka pote yon monn nouvo san nou; pakonsekan,...

En Istwa

LA Social Media Post 2

AKADEMI MARY LOUIS LA NON LIVIA ANGIOLILLO KÒM PREMYE PREZIDAN

Sisters of St. Joseph ak The Board of Trustees yo kontan anonse nominasyon Miss Livia Angiolillo kòm premye prezidan Mary Louis Academy (TMLA). Modèl prezidan/direktè a pozisyon Akademi an pou kwasans ak soutni...