Ini tout moun nan lanmou Bondye

Travay pou ankouraje lanmou, inite ak rekonsilyasyon nan kominote Latè a atravè:

Evènman k ap vini yo

Tout
  • Tout
  • Evènman
  • Pwogram Spirit Alive
  • Retrè espirityèl
Osiek, Carolyn Photo

Lespri vivan - Narratif rezirèksyon yo

20 fevriye - 7:00 pm - 19 mas - 7:00 pm
The Resurrection Narratives Yon mini-kou senk semèn ki te dirije pa yon etidyan NT Carolyn Osiek, RSCJ, PhD madi, 20 fevriye jiska 19 mas...
Hampton Bays Sunset (1)

Wikenn Retrè Karèm: Benyen ak Benediksyon nan Lanmou ekstravagan Bondye a

8 mas - 3:30 pm - 10 mas - 11:00 pm
Nou beni ak benyen nan Lanmou Bondye, yon lanmou ki gen pouvwa pou fè nou pase etikèt yo, epi...
1 Feast Of St. Joseph March 19 Holy Family Janet Mckenzie (1)

Fèt Jozèf, Mari Mari

19 mas - 11:00 am - 1:00 pm
Yo tout envite pou yo rantre nan Sè St Joseph, Asosye, Agrégées, ak Patnè nan Misyon yo pandan y ap selebre yo...

Refleksyon chak jou

Sky

2 mas

Reflection Jesus lived and taught compassion. His deep awareness and sympathy for the needs and sufferings of those whom he met enabled him to recognize their hunger, their illnesses, their poverty, and their painful losses. He acted to give relief and comfort whenever he could....

En Istwa

Screenshot 2024 02 06 154426

Newsday mete aksan sou Sè yo planifye pou konstwi 140 apatman abòdab nan Brentwood.

Concern Housing, yon pwomotè lojman san bi likratif, te rive jwenn yon akò ak Sisters of St. Joseph pou konvèti ansyen Akademi St. Joseph nan Brentwood an 140 apatman abòdab. Devlopman an pral genyen yon melanj estidyo, yon ak de chanm ...