Sè Joan Ann Dolan, CSJ

Apr 14, 2021

Nou selebre lavi Joan Dolan, S. Joan Gabriel, yon Sè Sen Jozèf depi 71 an

Joan te fèt nan Brooklyn nan Catherine ak William Dolan. Li te gen yon sè Catherine-Rene ak 3 frè, Jackie, Bill, ak Harry ki tout te fè pati yon fanmi renmen ak atantif ki te yon pati enpòtan nan lavi Joan.

Lavi Joan te sou relasyon.

Li te gen yon relasyon pwofon ak yon Bondye renmen ke li te nouri ak cheri atravè lapriyè ak kontanple.

Li te gen yon relasyon renmen ak fanmi li. Li te renmen rasanbleman fanmi li ak pwomnad Nenpòt moun ki te konnen Joan, te konnen lanmou li pou chak nan nou.

Yon relasyon ak zanmi li yo - zanmi li renmen anpil Kathleen Kane te vin tounen "yon lòt matant" nan fanmi Joan. Jane Bannon, Jeanette Tenaglia te vwayaje sou wout lavi a pandan plizyè ane ak Joan. Zanmi Vermont ak Delaware li yo - Mary, Grace, ak Geri sonje tan bèl bagay

Relasyon Joan ak Sè St. Joseph te kòmanse nan pawas lakay li nan St. Anthony nan Brooklyn. Li te antre nan kongregasyon an apre li te ale nan Juniorat la. Li te kòmanse karyè ansèyman li nan lekòl elemantè St. Michael ak St. Mel e depi la te ale nan Bishop Kearney pou l anseye Relijyon.

An 1969, li te nonmen direktè ak siperyè Rèn Tout Sen nan Brooklyn. Li te pito jèn nan tan sa a yo dwe yon siperyè. Nan kouvan sa a te gen yon gwoup jèn sè ki te jis soti nan novisye a - t ap eseye jwenn wout nou - olye maladwa. Te gen tou yon gwoup-mwen di-sè ki gen anpil eksperyans-ki te vle anpil montre nou wout la. Joan-tout tan diplomat la- te kapab montre respè ke yo te dwe sè expérimentés yo epi an menm tan ankouraje ak sipòte nou menm ki jwenn wout nou-pa gen yon travay fasil, men li te kenbe bon relasyon ak tout moun.

Joan te kontinye fè yon metriz nan konsèy epi li te retounen nan Bishop Kearney nan depatman konsèy la epi answit nan Mary Louis Academy kote li te rete pou 29 ane jiskaske li pran retrèt li an 2018. Li te sèvi kòm konseye pedagojik, Prezidan oryantasyon, epi apre sa. kòm volontè. Li te ede plizyè santèn jèn fi jwenn bon wout nan lavi a. Li te gen yon pòt louvri, yon fason konpasyon ak yon souri pare.

Joan pa t yon moun ki gen gwo jès, men lavi pa fèt ak gwo jès, pa vre? Li se fè nan konstans nan jou an jou, fiks, prezans, jantiyès. Joan te toujou sa.

Lè Joan te vin volontè nan Mary Louis, li te pare pou l ede l nan kèlkeswa fason li te kapab. Kesyon li te toujou - "kijan mwen ka ede?" Pa gen pi gwo lanmou pase sa a pase pran yon kazye vire.

Nan dènye kay li a, Sacred Heart Convent, li te kenbe pozisyon li pandan tout lavi l pou l te fòme relasyon. Yo dekri li kòm “yon plezi rapid ki te toujou lajwa e ki pa janm san yon souri”. Yon fwa ankò ki gen rapò ak moun nan chalè li.

Lè yo te tande lanmò Joan, Mary Louis Academy te fè Joan nan fason sa a:

“Y ap sonje li pou sans imè eksepsyonèl li ak swen otantik pou tout moun li te rankontre yo. Rire atasan li ak lespri jantiyès li ap toujou rete nan koulwa yo nan lekòl la li te sèvi tèlman byen ak lavi yo li manyen pwofondman. Nou vrèman beni dèske nou te konnen ak renmen yon fanm espesyal konsa. "

Kisa nou ka di plis pase-byen fè-bon sèvitè fidèl.

Sè Joan Ann Dolan, CSJ te mouri 13 avril 2021 nan 71yèm ane lavi relijye li.

Pataje paj sa a: