Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

2 jen

Kòmantè koupe sou June 2

 

Refleksyon

Mond lan se pa yon pwoblèm yo dwe rezoud; se yon èt vivan ke nou fè pati. Mond lan se yon pati nan pwòp tèt nou epi nou se yon pati nan antye soufrans li yo. Jiskaske nou ale nan rasin imaj nou separe, pa ka geri. Ak pati ki pi pwofon nan separe nou an ak kreyasyon manti nan bliye nou nan nati sakre li yo ki se tou pwòp nati sakre nou an. Lè kilti monoteis oksidantal nou an te siprime anpil bondye ak deyès nan kreyasyon an, koupe Achera sakre yo ak depòte Bondye nan syèl la, nou te kòmanse yon sik ki te kite mond lan san sakre a nan yon fason impensable pou nenpòt moun endijèn. ..Separasyon nou an ak monn natirèl la te ka ban nou fwi teknoloji ak syans, men li te kite nou pa gen okenn koneksyon enstenktiv ak dimansyon espirityèl lavi a - koneksyon ki genyen ant nanm nou ak nanm mond lan, konesans la. ke nou tout fè pati yon sèl, vivan espirityèl.
Llwellyn Vaughn Lee

Lapriyè

Nan men Bondye se lavi tout kreyati ak souf tout limanite.
Jòb 12:10

Aksyon

Ki sa ou wè nan sosyete nou an ki fè ke nou te "depòte Bondye nan syèl la"? Ki jan ou ka ogmante konsyans ou sou sakre a nan pwòp lavi ouEseye sa a: gade chak bagay ou wè sakre. Gade sa k ap pase.

Lekti Sigjere

Èske w pa konnen ou se tanp Bondye a e Lespri Bondye a rete nan ou?
1 Korentyen 3:1

Mwen egzòte tout moun pou yo wè mond lan nan je Bondye kreyatè a: tè a se yon anviwonman pou nou pwoteje, yon jaden pou nou kiltive. Relasyon limanite ak lanati pa dwe fèt ak avaris, manipilasyon ak eksplwatasyon, men li dwe konsève amoni divin ki egziste ant kreyati ak kreyasyon an nan lojik respè ak swen, pou l ka mete l nan sèvis frè nou yo ak sè, tou nan jenerasyon kap vini yo.
Pap Francis

Lwanj pou ou, Seyè mwen, ansanm ak tout kreyati ou yo!
Francis nan Assisi

Linivè se revelasyon prensipal diven an, ekriti prensipal la, kote prensipal kominikasyon divin-imen an.
Thomas Berry

Tout bèt vivan yo se etensèl ki soti nan radyasyon klere Bondye a, ki soti nan Bondye tankou reyon solèy la.
 Hildegard nan Bingen

Li bon pou li sou lanati, men si yon moun ap mache nan rakbwa e li koute byen, li ka aprann plis pase sa ki nan liv yo, paske yo pale ak vwa Bondye.
George Washington Carver

Lanati se manifestasyon m nan Bondye. Mwen ale nan lanati chak jou pou enspirasyon nan travay jounen an. Mwen swiv nan bati prensip yo ke lanati te itilize nan domèn li yo.
Frank Llyod Wright

Travay nou dwe libere tèt nou... nan elaji sèk konpasyon nou an pou anbrase tout bèt vivan yo ak tout lanati ak bote li yo.
Albert Einstein

Nan tout syèl la yon vwa sakre ap rele non ou.
Black Elk