Kontakte

Campus Main Office

La Providencia Building
Main Reception

Marcel Edme
631.273.1187 x110
edme@csjbrentwood.org

Kean Center
Main Reception

Nancy Finley
631.273.1187 x200
finley@csjbrentwood.org

Ministè ak biwo administratif yo

Achiv yo
Virginia Dowd
Achiv
631.273.1187 x124
archivist@csjbrentwood.org

Kominikasyon
(Vacant)
Direktè
631.273.1187 x126
communications@csjbrentwood.org

CSJ dakò
S. Caryn Brennan
Ko-Direktè
631.219.9583
formation@csjbrentwood.org

Asosye CSJ
Colleen O'Brien
Direktè
631.273.1187 x105
obrien@csjbrentwood.org

Ekoloji/Dirabilite 
Amanda Furcall
Ekolojis Landscape
631.320.8240
furcall@csjbrentwood.org

Farms @CSJ Brentwood
Teddy Bolkas
Manadjè Farms
631.478.5229
teddy@therafarms.com

Ministè Jaden
Heather Ganz-Bolkas
Koòdonatè
631.838.0013
ganz@csjbrentwood.org

Resous imen
Samantha Halfen
Direktè
631.273.1187 x118
halfen@csjbrentwood.org

Justice, Peace & Integrity of Creation 
Cristian Murphy
Direktè
631.273.1187 x158
murphyc@csjbrentwood.org

Avansman Misyon
Jorge DeJesus
Direktè
631.273.1187 x150
jesus@csjbrentwood.org

Misyon Entegrasyon
Helen Wolf
Direktè
631.273.1187 x143
wolf@csjbrentwood.org

Fòmasyon direksyon espirityèl
S. Josephine Daspro, CSJ
Direktè
631.273.1187 x411
sdfp@csjbrentwood.org

Retrè espirityèl ak ofrann
S. Joan Gallagher, CSJ
Direktè
631.273.1187 x122
gallagherj@csjbrentwood.org

Villa Sen Jozèf
S. Kerry Handal, CSJ
Koòdonatè
646.552.5136
handal@csjbrentwood.org

Ankèt vokasyon 
S. Marie Mackey, CSJ
Direktè
718.791.7911
csjmack@gmail.com

Demann Transkripsyon 
Kolèj Brentwood ak Lekòl fèmen yo
Nancy Finley
631.273.1187 x200

 

Pwogram patwone

Klinik imigrasyon Long Island
S. Janet Kinney, CSJ
Direktè
631.966.4148
kinney@csjbrentwood.org

Lespri vivan
S. Maria Pascuzzi, CSJ
Direktè
619.889.2676
spiritalive@csjbrentwood.org

Koneksyon Aprantisaj CSJ la
Denise Murray
Direktè
631-951-4783
csjtlc@optonline.net

Rechèch Sè

Èske yon Sè St Joseph te fè yon enpak nan lavi ou? Vle rekonekte? 
Voye nou yon mesaj ki gen ladan non Sè yo epi nou pral travay sou konekte ou!

Kontak prensipal

1725 Brentwood Road
Brentwood, New York 11717
Biwo prensipal: 631.273.1187

Voye yon Mesaj