Travay

IMG 7434a
IMG 7425a

Karyè nan Sisters of St. Joseph, Brentwood

Kisa sa ta vle di travay pou Sè St Joseph nan Brentwood?
Nou ap chèche pou w fè pati ekip nou an ki pi divèsifye pou konstwi ak fòme misyon enklizyon, inite, jistis, ak egalite nan espas travay la ak pi lwen. Moun k ap travay pou nou yo konsidere kòm "patnè nan misyon," sa vle di yo ankouraje yo chak avèk antouzyasm pou yo sèvi ak don yo, talan yo ak pasyon yo pou fè misyon nou an yon reyalite. Nou ap fòme ak dinamize misyon an nan nouvo fason epi envite ou vin jwenn nou pou ede fè yon enpak sou kreye yon mond jis ak konpasyon.

Pou plis enfòmasyon sou opòtinite karyè nan Sisters of St. Joseph, Brentwood, tanpri voye kesyon ou yo bay Resous Imèn nan. davisd@csjbrentwood.org

Gade yon lis pozisyon ouvè nou yo anba a.

Pozisyon ouvri aktyèl yo