Nouvèl

LA Social Media Post 2

AKADEMI MARY LOUIS LA NON LIVIA ANGIOLILLO KÒM PREMYE PREZIDAN

Sè St. Joseph ak Konsèy Administrasyon an kontan anonse nominasyon Miss Livia Angiolillo...
Screenshot 2024 02 06 154426

Newsday mete aksan sou Sè yo planifye pou konstwi 140 apatman abòdab nan Brentwood.

Concern Housing, yon pwomotè lojman san bi likratif, te rive jwenn yon kontra ak Sè St. Joseph pou konvèti ansyen Akademi an...
Capture 6

Sè St. Joseph nan Brentwood sipòte pwofesè Seaford Michael Califano

Nan limyè nan dènye revokasyon Michael Califano nan pozisyon ansèyman li nan Maria Regina School nan Seaford, nou,...
Peace In Middle East Post

Sè St. Joseph nan Brentwood rantre nan LCWR an solidarite ak moun ki nan Mwayen Oryan an.

Sè St. Joseph nan Brentwood an solidarite ak manm Konferans Lidèchip Fanm relijye yo (LCWR)...
Screenshot 2024 03 26 180810

NCR – Sè Long Island yo louvri pòt yo, ak kè yo, bay refijye yo

Repons lan se te yon afimatif wi. Avèk tonbe Afganistan nan men Taliban an Out 2021, Sè St. Joseph nan Brentwood,...
Screenshot 2024 03 26 180631

S. Eileen McCann, CSJ Prezante nan Tablet pou travay ak Migran

BRENTWOOD — Teknikman, Sè Eileen McCann pran retrèt, men sa pa anpeche l travay prèske aplentan kòm yon...
Screenshot 2023 07 06 194515

Sisters of St. Joseph, Brentwood Prezantasyon nan Newsday LI Life

Nan yon maten solèy jen, zwazo flechèt antre ak soti nan savann plen ak bergamot sovaj, switch zèb ak mòn...
Untitled Design 6

Koneksyon Aprantisaj 2023 gradye yo

Nan dat 7 jen The Learning Connection te selebre 29yèm seremoni prim li a ak yon manje midi ak sètifika distribye pa pwofesè yo....
13253085 051523 Princeton

Elèv TMLA a jwenn 15 admisyon nan kolèj ki enkli kat lekòl Ivy League

Chloe Riche, 17, yon ansyen Mary Louis Academy nan Kew Gardens pral etidye nerosyans nan Princeton. Li te dekouvri ke...