Memoryal

Sè Mary Louise Tweedy, CSJ

11 avril 2024 Kòmantè koupe sou Sister Mary Louise Tweedy, CSJ

Kòm nou tout konnen, nou pa t ap atann yo dwe isit la maten an. Sa gen yon semèn jodi a, Mary Lou t ap viv lavi l nan pwòp fason pa l. Jou lannwit sa a, li te fini nan lopital la, epi touswit apre li te pase nan san konesans. Kòm neve li,...

Sè Dolores Frances Crepeau, CSJ

31 desanm 2023 Kòmantè koupe sou Sister Dolores Frances Crepeau, CSJ

Nou la pou selebre lavi, ak antre nan lavi etènèl, sè nou renmen anpil la, Sè Dolores Crepeau. Mwen te rankontre Dolores nan HS Saint Brendan. Li te nan klas la devan m 'ak pandan twa ane nou te jwe baskètbòl Varsity ansanm. mwen…

Sè Doris Marie Batt, CSJ

24 novanm 2023 Kòmantè koupe sou Sister Doris Marie Batt, CSJ

  Nou reyini ansanm nan rekonesans ak lwanj pou lavi siyifikatif ki ranpli avèk lafwa Sè Doris Marie Batt, ansyen Sè Stephen Marita, yon Sè Sen Jozèf pou 74 bèl ane. Premye lavi Doris te santre nan Konte Nassau. Li, ansanm ak Marilyn, Elaine, ak...