Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

12 avril

Kòmantè koupe sou April 12

Refleksyon

The risen Jesus greeted those to whom he appeared with the words “Peace be with you.” They were fearful and not at peace, yet the experience of Jesus filled them with gratitude and joy. The peace which Jesus offers and to which we are called is the vision of a reconciled world, a world of order where there is justice, harmony, and love. This vision of peace is God’s gift to humanity. It is the hope that, in the midst of confusion, injustice and suffering, it is possible for us to be renewed as Jesus was. If we trust in this and work toward this, we can be at peace.  As persons of peace, we can serve as agents of peace in the world. This is the witness to which we have been called.

Lapriyè

Se pou mwen fè konfyans nan pwomès lapè a.

Aksyon

Nan tan sa a nan laperèz ak mank de lapè eseye travay nan reyalize ke lapè nan kè. Eseye gaye lapè sa a bay moun ki bò kote w.

Lekti Sigjere

Epi lapè Bondye a, ki depase tout konpreyansyon, ap pwoteje kè nou ak lespri nou nan Jezikri.
Filipyen 4:7

Nan aswè premye jou nan semèn nan,
lè pòt yo te fèmen, kote disip yo te ye,
paske yo te pè jwif yo,
Jezi vini, li kanpe nan mitan yo
epi li di yo: Lapè ak nou.
Jan 20:19-31

Kite Jezi ki leve soti vivan nan antre nan lavi w—Fè l konfyans, gen konfyans li pwòch ou, li avèk ou, epi l ap ba w lapè w ap chèche a ak fòs pou w viv jan l vle w fè a.
Pap Francis

Pandan w ap pwoklame lapè ak bouch ou, fè atansyon pou w genyen l pi plis toujou nan kè w.
Francis nan Assisi

Chak zak lanmou se yon travay lapè kèlkeswa jan li piti.     
Manman Teresa

Pa pèdi lapè enteryè ou pou anyen, menm si tout mond ou a sanble fache.
Saint Francis de Sales

Lapè ak renmen toujou nan nou, yo te ak travay; men nou pa toujou nan lapè ak nan renmen. 
Julian nan Norwich

Chak moun gen pou jwenn lapè li soti anndan. Ak lapè yo dwe reyèl pa dwe afekte pa sikonstans deyò.
Mahatma Gandhi

Anpil yon kontantman nan lavi, kòm anpil yon dezas, ka akòz chans, men lapè ki nan nou pa janm ka gouvène pa chans.
Maurice Maeterlinck