Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

14 avril

Kòmantè koupe sou April 14

Refleksyon

Men sa Bòn Nouvèl Kris la ki leve soti vivan: Kite Bondye enpòtan! Kite Bondye enpòtan pou kò nou, lespri nou, kè nou ak nanm nou; Se pou Bondye gen pwoblèm pyebwa yo, flè yo, briz la dou, solèy la ak lalin ak zetwal yo ak tout bèt vivan. Kite Bondye gen pwoblèm paske matyè se glas Bondye a. Gade nan glas matyè sa a epi wè sa ou kwè. Si w wè Kris la, lanmou divin k ap klere nan bote tout bagay, alò kwè sa w wè a; ke Bondye ap chèche san rete pou l vin pi plis. Vin sa ou wè epi reyalize ke ou se kò Kris la.

Se pou nou kite tonm fènwa nou yo, lavi toufe ak pwoteje nou yo, fèmen nan wòch jeyan nan kè di oswa ego blese oswa gwo pè ak enkyetid. Bondye se potansyèl enfini lanmou enfini epi kwè nan Bondye se kwè nan sa ki poko ; posiblite yo nan sa nou ka vin. Se konsa, jete tèt nou nan kè Bondye a - kite ale epi wè sa k ap pase lè lafwa dirije pouvwa volonte a. Antre nan mond lan ki pa fini kote Bondye ap lite pou l fèt; an nou pa regle ak medyokrite men ann libere lespri nou pou imajine yon monn nouvo.

Ilia Delio

Lapriyè

Kite Bondye enpòtan.

Aksyon

Reflechi sou posibilite sa nou ka vin. Ki jan ta ka dekri ‘monn ki pa fini kote Bondye ap lite pou l fèt la’? Kisa sa vle di nan pwòp vi ou?

Sijere Lekti

Se poutèt sa, si yon moun nan Kris la, nouvo kreyasyon an vini: ansyen an ale, nouvo a isit la!
2 Korentyen 5:17

Lafwa nou pwoklame a fè nou wè Bondye prezan nan tout sitiyasyon sa yo kote nou panse Bondye absan.
Pap Francis

Plen lajwa se pou w wè Bondye nan tout bagay.
Julian nan Norwich.

Lespri a se tou senpleman kominikasyon pwòp tèt ou Bondye a nan favè Bondye a, prezan ak aktif toupatou, anvayi mond lan.
Elizabeth Johnson

Yon sans nan linivè a, yon sans nan tout, nostalji a ki sezi nou lè yo konfwonte pa lanati, bote, mizik - sa yo sanble yo dwe yon atant ak konsyans nan yon gwo prezans.

Pierre Teilhard de Chardin

Sa Lanmou di nou sou Bondye Lanmou, ki ta ka rele atraksyon tout bagay anvè tout bagay, se yon langaj inivèsèl ak enèji ki kache ki kontinye parèt malgre pi bon efò nou pou n reziste. Li tèlman senp ke li difisil pou anseye nan mo, men nou tout konnen li lè nou wè li.
Richard Rohr

Konpreyansyon kretyen an sou enkarnasyon an se pa sèlman sou yon vini Bondye nan kò limanite, men tou sou transfòmasyon nan kondisyon byolojik nou an nan yon sèl plis transparan nan pouvwa a nan lespri/
Diarmuid O'Murchu


Bondye se potansyèl enfini lanmou enfini epi kwè nan Bondye se kwè nan sa ki poko.
Ilia Delio