Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

18 avril

Kòmantè koupe sou April 18

Refleksyon

Yon nouvo kòmandman mwen ban nou: Se pou nou youn renmen lòt.
Menm jan mwen renmen nou, se konsa nou dwe youn renmen lòt.

Jan 13:34

Yon moun ki anre nan Bondye ap chèche byen pou tout moun, apresye diferans, bati konfyans, ak travay pou garanti dwa tout moun. Malerezman, anpil nan rayisman pwofon pami pèp yo jistifye pa diferans relijye oswa etnik. Relijyon ki gen entansyon pèmèt nou konsantre dezi espirityèl nou pou Bondye a ki defini kòm Lanmou souvan tire moun nan zak vyolans. Se te fason sa a nan tan lontan an e nou wè menm konpòtman an jodi a. Etnisite ki selebre varyete sipè espès imen an ka vin yon sous divizyon. Ki sa lemonn t ap ye si nou antanke endividi e antanke nasyon te eseye simen semans lanmou ki t ap grandi nan lyen inite olye nou simen semans divizyon? Ki sa li ta ye si nou ranplase fòs militè ak dwa moral? E si fòs nou te baze sou respè olye de laperèz? E si nou t ap chèche viv antanke pèp Bondye?

Lapriyè

Seyè, kote ki gen rayisman, kite m simen lanmou.
Francis nan Assisi

Aksyon

Egzamine pwòp prejije w ak kontradiksyon w nan limyè kwayans ou eksprime. Ki jan ou aksepte diskou prejije ak awogans? Eseye geri divizyon nan pwòp esfè relasyon ou epi simen grenn lanmou.

Lekti Sigjere

Seyè, fè m 'yon enstriman nan lapè ou. Kote ki gen rayisman kite m simen lanmou.
Lapriyè Sen Franswa

Li entolerab ke relijyon mond lan - ki te fonde sou valè lanmou ak konpasyon - ta dwe bay yon pretèks pou ekspresyon rayisman ak vyolans.
Federico Majistra

Nan Bib la, moun ki te gen plis sèten nan sa yo t ap fè se yo ki te kalonnen pwofèt yo ak kout wòch.Bob Chell

Nou gen jis ase relijyon pou fè nou rayi, men pa ase pou fè nou youn renmen lòt.
Johnathan Swift

Èske li pa etranj ke limanite ta dwe konsa volontè batay pou relijyon ak konsa san vle viv dapre kòmandman li yo?
Georg Cristoph Lichtenberg

Nan chak relijyon, gen moun ki ta drape tèt yo nan manto kwayans ak lafwa sèlman pou defòme ansèyman ki pi sakre li yo.
Hillary Clinton