Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

20 avril

Kòmantè koupe sou April 20

Refleksyon

Gen yon sèl sous divin, ke anpil nan nou rele Bondye, ak anpil imaj ak non ke limanite ka okipe, ak yon lanmou ase gwo pou kouvri tout sa ki te kreye oswa ki pral kreye, ak ase avni ak chemen pou akomode nou tout. . Plis konsyans nou gen plizyè aspè, pi byen nou konprann ke nou tou senpleman pa ka konprann li, men nou ka anbrase li de tout fason. Divin nan tout kote, anndan nou ak bò kote nou, revele nou atravè bagay òdinè omniprésente Bondye a.
Miryam Therese Winter

Lapriyè

Ki kote mwen ka ale nan lespri w? Oswa ki kote mwen ka sove devan prezans ou?
Sòm 139:7

Aksyon

Ki imaj ou genyen sou Bondye? Ki jan li anfòm ak sa nou konnen kounye a sou Cosmos la? Eseye pratike wè prezans Bondye toupatou.

Lekti Sigjere

Bondye se renmen, e nenpòt moun ki rete nan renmen rete nan Bondye, epi Bondye rete nan yo.
Jan 4:16 

W'a chache m', w'a jwenn mwen, lè w'ap chache m' ak tout kè ou.
 Jeremi 29:13 

Lafwa fè nou louvri pou prezans trankil Bondye nan chak moman nan lavi nou, nan chak moun ak nan chak sitiyasyon.
Pap Francis

Bondye, ki tout kote, pa janm kite nou. Poutan Bondye sanble pafwa prezan, pafwa li absan. Si nou pa konn Bondye byen, nou pa rann nou kont Bondye ka pi prezan devan nou lè Bondye absan pase lè Bondye prezan.
Thomas Merton

Bondye se nouvote nan tout sa ki genyen epi ki pral vini yo.
Ilia Delio

Yon sans de tranble se kòmansman an nan bon konprann.
Abraram Heschel

Wè Bondye nan tout bagay, paske Bondye nan tout bagay. Chak kreyati plen ak Bondye e se yon liv sou Bondye. Chak kreyati se yon pawòl Bondye!
Meister Eckhart OP 

Konprann kreyasyon an si ou vle konnen Kreyatè a... Pou moun ki vle konnen gwo twou san fon an dwe premye revize mond natirèl la.
 St Columbanus 

M ap viv nan lafwa ke gen yon Prezans ak Pouvwa ki pi gran pase mwen menm ki nouri ak sipòte m nan fason mwen pa t ka menm imajine. Mwen konnen ke Prezans sa a se tout konnen ak tout pouvwa epi li toujou dwat kote mwen ye.
Ernest Holmes

Pwatikman chak tradisyon espirityèl anseye ke tèt ou pi wo a se prezans Bondye nan ou.
Wayne Dyer

Paske, lè yon moun konsidere linivè a, èske yon moun ka tèlman senp pou l pa kwè ke Divin a prezan nan tout bagay, anvayi, anbrase ak penetre li?
Martin Luther

Nou ka inyore, men nou pa ka evade prezans Bondye. Mond lan gen anpil moun avèk li. Li mache tout kote enkoyito.
CS Lewis

Pafwa nou tou senpleman “soufle” ak tranbleman lè nou jwenn tèt nou nan prezans Bondye. Lòt fwa, sepandan, menm lè n ap patisipe nan zak jantiyès-konplimante lòt moun, ekri yon chèk nan charite, bay tan pou yon bon kòz-nou pa bliye mirak sa k ap pase nan moman sa a.
Harold S. Kushner

Nou pa ka rive jwenn prezans Bondye. Nou deja totalman nan prezans Bondye. Sa ki manke se konsyans.
David Brenner