Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

21 avril

Kòmantè koupe sou April 21

Refleksyon

Nou pa ka gade bon gadò mouton Jan 10 la apa de gadò mouton yo nan epòk Jezi a: dirèktè lalwa yo, farizyen yo, sadiseyen yo, prèt yo, ak wa yo. Bèje yo te neglije mouton yo. Olye pou yo okipe mouton yo, yo te enkyete yo pou lwa presye yo. Jot ak tit, lèt ak kou, te pi enpòtan pase lwa renmen an. Lèt lalwa a te pi enpòtan pase lespri lalwa a. Yo peze pèp la. Yo fè sèvis Bondye a yon chay olye de yon lajwa, yon devwa olye de yon lajwa. Odyans Jezi yo te konnen sa l t ap di. Kontrèman ak move bèje nan epòk li a, li se bon bèje a. Li konnen e li renmen mouton l yo.
Reveran Adrian Dieleman

Lapriyè

Seyè a se gadò mouton mwen, mwen p'ap manke.

Aksyon

Ki jan mwen ka imite Jezi nan pran swen moun ki responsab mwen yo? Ki jan mwen ka fè lavi yo lajwa ak chay yo lejè?

Lekti Sigjere

Mwen se bon gadò mouton an. Yon bon bèje bay lavi l pou mouton yo. Yon moun k ap travay, ki pa yon gadò e ki pa mouton ki pa pou li, wè yon bèt nan bwa ap vini, li kite mouton yo, li kouri ale, bèt nan bwa kenbe yo epi gaye yo. Sa a se paske li travay pou peye epi li pa gen okenn enkyetid pou mouton yo. Se mwen menm ki bon gadò mouton an, mwen konnen mwen menm ak mwen konnen mwen, menm jan Papa a konnen mwen e mwen konnen Papa a; epi m ap bay lavi m pou mouton yo. Mwen gen lòt mouton 7 ki pa fè pati sa a pliye. Sa yo tou, mwen dwe dirije, epi yo pral tande vwa mwen, epi pral gen yon sèl twoupo, yon sèl gadò.
Jan 10:11-18

Fè gadò mouton ak odè mouton.
Pap Francis

Devwa yon bon bèje se charite.
Toma Aquinas

Lanmou pwoteksyon Shepherd la ban m kouraj pou m fè fas ak vwayaj enteryè a.
Pòl E. Miller

Yon vrè bèje ap dirije chemen an. Li pa senpleman montre wout la.

Leonard Ravenhill

Twòp dirijan yo aji kòmsi mouton yo... pèp yo... yo la pou benefis bèje a, se pa ke bèje a gen responsablite pou mouton yo.

Ken Blanchard

Gen ase mouton deja – vin yon gadò: se yon moun ki gen kouraj epi ki mennen.
Matt Bevin

Bondye se pa yon gadyen prizon selès k ap sonnen kle yo sou yon pakèt moun ki bay lavi
li se yon bèje k ap chèche mouton, yon fanm k ap chèche pyès monnen, yon papa k ap tann pitit gason l.
Clarence Jordan


Bèje a toujou eseye konvenk mouton yo ke enterè yo ak pwòp enterè pa l yo se menm.
Stendhal