Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

24 avril

Kòmantè koupe sou April 24

Refleksyon

Lafwa nou pouse nou youn pran swen lòt e ekriti yo kòmande nou pou nou renmen pwochen nou menm jan ak tèt nou. Yon kote sou wout la olye nou santre angajman nou pou pran swen vwazen nou yo, nou te kòmanse mete tèt nou youn kont lòt. Olye pou n fè efò pou n jwenn inite ak byen komen, nou te kòmanse sèvi ak lòt kòm etap pou n rive nan pwochen baro nechèl la. Nan pwòp katye izole nou yo, nou pèdi rekonesans ke nou depann youn sou lòt. Lè nou pèmèt fwontyè ak kloti, kòd postal ak ray tren yo fizikman, sosyalman, ak espirityèlman divize nou, li vin fasil pou mete yon moun kont yon lòt. Lè nou pèdi moun ki bò kote nou yo, li vin fasil pou nou kategorize lit "lòt yo" kòm pwoblèm ki pa merite rezoud. Nou bliye ke sa ki afekte youn nan nou afekte nou tout.

Adapte de Sr. Ellis McCulloh, HM

Lapriyè

Yon nouvo kòmandman mwen ba ou. Menm jan mwen te renmen nou, se pou nou youn renmen lòt.
Jan 13:24

Aksyon

Ki jan ou ka deplase andeyò limit nòmal ou yo epi bati relasyon otantik ak moun ki diferan de ou? Ki jan ou ka ede kraze steryotip ak prejije nan pwòp sèk ou a?

Lekti Sigjere

Paske, tout lalwa a rive nan yon sèl mo: “Se pou w renmen pwochen w tankou tèt ou.
Galat 5:14

 Jan mwen genyen te renmen ou, se konsa ou dwe youn renmen lòt. Lè sa a tout moun pral konnen sa ou se disip mwen si nou youn renmen lòt.
Jan 13:35

Danje grav la se nye vwazen nou yo. Lè nou fè sa, nou nye limanite yo ak pwòp limanite nou san nou pa rann nou kont li; nou nye tèt nou epi nou nye kòmandman ki pi enpòtan Jezi yo.
Pap Francis

Mwen vle ou enkyete w pou pwochen vwazen w la. èske w konnen vwazen pwochen ou a?
Manman Teresa

Sèl fason pou nou renmen pwochen nou menm jan ak tèt nou se lè nou konnen pwochen nou, menm nan mitan diferans nou yo.
Eric Overby

Bon vwazen an gade pi lwen pase aksidan ekstèn yo epi li disène kalite enteryè sa yo ki fè tout moun moun e, kidonk, frè.
Martin Luther King Jr,

Efò yo pase pou defann tèritwa nou nan lagè kilti yo ta ka pi byen sèvi pou renmen pwochen nou tankou tèt nou.
 Allen Yeh

Ou ka yon disip Muhammad oswa Jezi oswa Bouda oswa nenpòt moun. Toujou, yo te di ke faktè ki pi esansyèl la se renmen frè parèy ou.
 Leo Buscaglia

Yo rele yon nonm egoyis pa paske l ap chèche byen l, men paske l neglije byen pwochen l.
Richard Whately

Sa ou dwe fè se renmen pwochen ou tankou tèt ou. Pa gen moun ki konnen anpil fot ou pi byen pase ou! Men, ou renmen tèt ou malgre. Se konsa, ou dwe renmen pwochen ou, kèlkeswa defo ou wè nan li.
Martin Buber