Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

23 avril

Kòmantè koupe sou April 23

23 avril

Refleksyon

Yon asèt ekolojik travay pou retabli bon relasyon ant limanite ak lòt kalite. Olye ke konstriksyon medyeval la nan yerachi a pou yo te ... asèt ekolojik rekonfigire piramid sa a nan yon sèk nan lavi ak èt imen byen mare ak tout lòt bèt, espesyal nan vèti yo te konsyan ak gratis men konplètman entèdepandan sou lòt moun pou yo.
lavi. Repons pwofetik la pouse nou nan aksyon an non jistis pou Latè. Yon kritè sevè dwe kounye a mezire moralite aksyon nou yo: si wi ou non sa yo kontribye nan yon kominote Latè dirab. Nou bezwen respekte lavi e reziste kilti lanmò nonsèlman pami limanite, men tou pami lòt kreyati vivan yo. Nan refleksyon etik konsa, gwo kòmandman pou renmen pwochen ou tankou tèt ou pwolonje pou enkli tout manm kominote a.
Elizabeth Johnson, Pasyon pou Bondye, Pasyon pou Latè

Lapriyè

O Bondye, ala bèl bagay ou yo sou tout tè a

Aksyon

Konsidere atitid ou anvè lòt bèt vivan. Reflechi sou fason bèt yo trete nan fèm faktori. Panse ak espès ki p'ap janm egziste ankò akòz eksplwatasyon moun nan anviwònman yo. Panse ak bèt yo maltrete oswa abandone san reflechi. Ki kote nou bezwen revize istwa kreyasyon nou an?

Lekti Sigjere

Se Bondye ke lèzòm konnen nan tout kreyati.
 Hildegard nan Bingen.

Endiferans oswa mechanste nou anvè lòt kreyati monn sa yo pi bonè oswa pita afekte tretman nou bay lòt èt imen. Nou gen yon sèl kè, e menm mizè a ki mennen nou maltrete yon bèt p'ap pran tan pou parèt nan relasyon nou ak lòt moun. Chak zak mechanste anvè nenpòt bèt se 'kontrè ak diyite moun.
Pap Francis

Bèt yo posede yon nanm e lèzòm dwe renmen ak santi solidarite ak ti frè nou yo... fwi aksyon kreyatif Sentespri a ak respè merite... menm tou pre Bondye menm jan ak lèzòm.
Pap Jan Pòl II.

Chak kreyati se yon pawòl Bondye e se yon liv sou Bondye.
Miester Eckhart

Bèt yo pa fè nou mal epi yo pa gen okenn pouvwa pou yo reziste... Gen yon bagay ki tèlman terib... nan toumante moun ki pa janm fè nou mal, ki pa ka defann tèt yo, ki nèt nan pouvwa nou.
Kadinal John Henry Newman

Se pou nou sonje ke bèt yo pa sèlman resous pou konsomasyon imen. Yo se èt sipè nan pwòp dwa yo, ki te evolye ansanm ak nou kòm ko-eritye nan tout bote ak abondans nan lavi sou planèt sa a.
Marc Bekoff

Paske nou te wè lòt bèt atravè lantiy myop nan enpòtans pwòp tèt nou nou, nou te mal konprann ki moun ak kisa yo ye. Paske nou repete inyorans nou, youn ak lòt, nou konfonn li ak konesans.
Tom Regan

Bèt, kòm yon pati nan kreyasyon Bondye a, gen dwa yo dwe respekte. Li nesesè pou nou toujou sansib a bezwen yo ak reyalite doulè yo.
Doktè Donald Coggan, ansyen Achevèk Canterbury

Mwen pa okipe anpil pou relijyon yon nonm ki gen chen ak chat pa pi bon pou li.
Abraham Lincoln