Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

24 avril

Kòmantè koupe sou April 24
Refleksyon

Nan aswè premye jou nan semèn nan, lè pòt yo te fèmen, kote disip yo te, paske yo te pè jwif yo, Jezi vini, li kanpe nan mitan yo, li di yo: “Chalom.
Jan 20:19-31

Kote yo fèmen nan lavi nou yo toujou plis sou sa k ap pase anndan nou pase bò kote nou. Disip yo te fèmen espwa ak lanmou e yo te antre nan pwòp tonm laperèz yo. Yo te fèmen tèt yo ak laperèz tèlman fon yo pa t 'kapab riske soti deyò. Lapenn ak pèt te kenbe yo nan kavo depresyon yo ak enkyetid yo. Lè sa a, Jezi vini pote lapè, ofri lapè, ofri lavi nouvo. Lavi ak lapè se kado Pak la. Yo pa chanje sikonstans lavi nou, men yo ouvri pòt laperèz nou an e yo pèmèt nou avanse ak kouraj nan yon disip renouvle.

Lapriyè

Benediksyon pou moun ki kwè.

Aksyon

Konsidere ki kote ki fèmen nan lavi ou ye? Ki sa li kenbe ou prizonye? Ki jan ou ka deplase soti nan sa a?

Lekti Sigjere

Nan aswè premye jou nan semèn nan,
lè pòt yo te fèmen, kote disip yo te ye,
paske yo te pè jwif yo,
Jezi vini, li kanpe nan mitan yo
epi li di yo: Lapè ak nou.
Lè li fin di sa, li montre yo men l 'ak kòt li.
Disip yo te kontan lè yo wè Seyè a.
Jezi di yo ankò: Lapè ak nou.
Jan 20:19-31

Nou pwoklame rezirèksyon Kris la lè limyè li eklere moman nwa egzistans nou yo, epi nou kapab pataje l ak lòt moun.
Pap Francis

Pak se te lè Hope an pèsòn te sezi lemonn antye lè li te vini soti nan tan kap vini an nan prezan.
NT Wright

Rèv Bondye pou nou se pa senpleman lapè nan lespri, men se lapè sou tè a.
Marcus Borg

Laperèz toufe panse nou ak aksyon nou. Li kreye endesizyon ki lakòz stagnation. Mwen te konnen moun ki gen talan ki procrastinate endefiniman olye ke risk echèk. Pèdi opòtinite lakòz ewozyon nan konfyans, ak espiral anba a kòmanse.
Charles Stanley

Siye pè a se pa sa ki enpòtan - fè fas a li se.
Julien Smith

Se pa sikonstans nou deyò a ki se pwoblèm reyèl nou an. Se sikonstans anndan nou, enkwayans nan kè nou, ki se koze pwoblèm nou yo.
Vernon McGee

Mond lan twò danjere pou anyen men verite e twò piti pou nenpòt bagay ki pa renmen.
William Sloane sèkèy

Lanmou chase laperèz.
Jou Dorothy

Se pou nou pa priye pou nou pwoteje nou anba danje men pou nou pa pè lè n ap fè fas ak yo.
Rabindranath Tagore