Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

26 avril

Kòmantè koupe sou April 26

Refleksyon

Se pa tout èt imen reponn a envitasyon yo nan konsyans yo oswa apèl la nan
 Lespri ak yon jenere, "Men mwen." Eksperyans imen an konplèks epi pa janm
fòse. Apèl pou w aji jis, renmen avèk tandrès, epi mache avèk imilite ak Bondye w la
aksepte men li ka refize tou. Ravage mal se èt imen fè lòt moun
moun ak tè a nan zak ke lang relijye yo rele peche. Menm isit la apèl la nan
Bondye vivan an pa kite. Teyolojyen Karl Barth te di l konsa: “Bondye di ‘Wi’;
nou di 'Non'; Bondye di 'Menm'." Bonte ki di kreyatè a se
san fen, san rete, rele, rekonfòte, ak defi moun nan dwa
chemen, louvri tan kap vini an.
Elizabeth Johnson, CSJ

Lapriyè

Aji jis, renmen avèk tandrès, mache avèk imilite ak Bondye ou.

Aksyon

Ki kote ou wè defi yo nan pwòp lavi ou? Èske gen moman "poutan"? Ki jan ou reponn?

Lekti Sigjere

Seyè a vini, li rele menm jan anvan an: -Samyèl! Samyèl!" Samyèl reponn li: -Pale, sèvitè w la ap koute.
1 Samyèl 3:9-10

Pa konfòm ak monn sa a, men transfòme pa renouvèlman lespri ou, pou lè w teste ou ka disène ki sa ki volonte Bondye, ki sa ki bon, ki akseptab ak ki pafè.
Women 12:2 

Pi gwo lajwa pou kwayan yo se reponn a apèl Bondye a, pou yo ofri tout tèt yo nan sèvis Bondye ak frè ak sè yo.
Pap Francis

Bondye toujou ap eseye ban nou bon bagay, men men nou twò plen pou resevwa yo.
St Augustine


Sa a se yon pati nan bonte a enfini nan Bondye, ke Bondye ta dwe pèmèt sa ki mal egziste, ak soti nan li pwodui bon.
Toma Aquinas

Li enpòtan pou nou konprann ke nan chak pwen nan opozisyon ak ki moun nou ye oswa ak sa Bondye te rele nou fè, yo prezante nou opsyon pou swa konfòme nou ak abandone, oswa kanpe tè nou epi vin pi fò nan ki moun Bondye te fè nou. yo dwe.
Gabriel Wilson

Pa dekouraje, rete konsantre epi kwè ke Bondye te rele w nan yon pi gwo apèl pase kote w ye a, pi wo pase w te janm konprann.
Jistis Kojo Bentil

Sèl fason ou pral rive nan kote ou pa janm ale se si ou fè konfyans nan direksyon Bondye fè bagay ou pa janm fè.
Almay Kent

Rann tèt ou nèt bay Bondye se egalman ak yon chofè chèz dèyè; ou ka rele sijesyon ou yo tout sa ou vle, men li pi bon si ou chita epi jis jwi woulib la.
Allene van Oirschot