Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

27 avril

Kòmantè koupe sou April 27
Refleksyon

 

Nou moun se èt relasyon. Nou anvi pou nou renmen, pou nou fè pati yon kominote—yon kominote fanmi, zanmi, espas travay, katye a. Kòm yon espès imen, nou se esansyèlman youn ak yon pati nan yon entènèt san pwoblèm ki konekte ak lavi. Nou vle fòme lyezon, yo dwe aksepte, fè pati. Poutan, souvan dezi debaz sa a bloke. Souvan nou jwenn tèt nou k ap viv nan mefyans oswa konfli lè nou anvi viv nan inite ak lapè. Ensekirite pwòp nou yo ak prejije oswa sa yo ki lòt moun anpeche anvi esansyèl nou pou relasyon. Lè nou aprann aksepte lòt moun nan fòs yo ak frajilite yo, nou ka jwenn ke nou jwenn akseptasyon ke nou anvi.

Lapriyè

Se pou nou ankouraje lyen inite, gerizon ak relasyon. Ede nou vire deyò epi anbrase tout kreyasyon avèk respè ak lanmou.

Aksyon

Eseye rive jwenn lòt moun epi eseye rankontre yo ak yon akseptasyon san limit ki pa gen plas pou rayisman oswa ennmi. Medite sou reyalite a ke tout se youn.

Lekti Sigjere

Gade, ala bon e ala bèl pou frè yo rete ansanm nan inite!
Sòm 133:1

Yon konsyans vivan nan relasyon nou ede nou gade ak trete chak moun kòm yon sè oswa yon frè vre; san fratènite li enposib pou konstwi yon sosyete jis ak yon lapè solid e dirab.
Pap Francis

Pwogrè sosyal, lòd, sekirite ak lapè chak peyi nesesèman konekte ak pwogrè sosyal, lòd, sekirite ak lapè tout lòt peyi yo.
Pap Jan XXIII

Kòm yon moun ap pwoche pi pre zetwal yo, poukisa li pa ta dwe tou pwoche bò kote frè parèy li?
Lyndon B. Johnson

Chak nan nou se yon èt nan tèt li ak yon èt nan sosyete a, chak nan nou bezwen konprann tèt li ak konprann lòt moun, pran swen lòt moun epi pran swen tèt li.
Daniel Clark Long

Endepandans se yon blasfèm klas mwayèn. Nou tout depann youn sou lòt, chak nanm nou sou tè a.
GB Shaw

Pi gwo erè lèzòm te fè se nan eseye fè lapè ak syèl la olye pou yo fè lapè ak vwazen li.
Elbert Hubbard

Se pou tout moun viv kwè nan egalite tout sa ki vivan.
Se pou tout bèt yo ranpli ak lajwa ak lapè.
Kite lanmou ou koule deyò nan linivè a,
Yon lanmou san limit san rayi oswa lènmi.
Soti nan Sutta Nyata Diskou Bouda sou bon volonte

Relasyon espirityèl gen plis valè pase fizik. Relasyon fizik ki divòse ak espirityèl se kò san nanm.
Mahatma Gandhi

Kouraj vle di kontinye travay yon relasyon, kontinye chèche solisyon pou pwoblèm difisil, epi rete konsantre pandan peryòd estrès.
Denis Waitley

Pa gen anyen ki pafè. Lavi se sal. Relasyon yo konplèks. Rezilta yo ensèten. Moun yo irasyonèl.
Hugh Mackay

Si sivilizasyon an siviv, nou dwe kiltive syans relasyon moun - kapasite tout pèp, tout kalite, pou viv ansanm, nan menm mond lan ak lapè.
Franklin D. Roosevelt

Se pa objektif nou youn vin lòt; se rekonèt youn lòt, aprann wè lòt epi onore li pou sa li ye.
Hermann Hesse

Lè ou sispann espere moun yo dwe pafè, ou ka renmen yo pou ki moun yo ye.
Donald Miller