Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

3 avril

Kòmantè koupe sou April 3
Refleksyon

  Se pou moun nan pami nou ki san peche se premye moun ki voye wòch sou li.
Jan 8:1-11

Nou gen tandans yo dwe konsa pwòp tèt ou-dwa. Istwa levanjil sa a se yon egzanp pafè. Yon foul moun te imilye yon fi ke yo te pran nan “akt” peche a. Yo mennen l devan Jezi. Yo te fache e yo te revandike, yo te pare pou yo pyèj Jezi pou l ka vyole lalwa. Lèt lalwa a te kalonnen fanm nan ak kout wòch, epi yo te plis pase pare. Pa te gen okenn konpasyon. Yo te aji kòmsi yo te konsène sou sa ki byen ak sa ki mal, men yo pa t '. Sèl panse yo se te fè l wont ak pyèj Jezi. Lè sa a, defi a te vini: “Se pou moun nan pami nou ki san peche se premye ki voye yon wòch sou li.” Apre sa, yo glise ale. Kontrèman ak moun k ap akize l yo, Jezi te refize kondane l. Li voye l ale epi li di l pou l reyalize li ka viv yon lòt jan.

Lapriyè

Ede m pa jije men pou m konprann.

Aksyon

Ki wòch kondanasyon nou yo ye? Kote ipokrizi nou? Èske nou gade nan kominote nou an, epi wè moun diferan de tèt nou, epi jije ak kondane yo paske yo diferan? Ki kote nou wè ipokrizi nan pawòl dirijan nou yo konpare ak aksyon yo?

Lekti Sigjere

“Kite moun nan mitan nou ki san peche
Se pou premye moun ki voye yon wòch sou li."
Li bese ankò, li ekri atè.
Epi kòm repons, yo ale youn pa youn,
kòmanse ak ansyen yo.
Se konsa, li te rete poukont li ak fanm ki te devan l '.
Lè sa a, Jezi leve, li di li:
"Fanm, kote yo ye?
Eske pèsonn pa kondane ou?"
Li reponn, "Pa gen moun, mesye."
Lè sa a, Jezi di: “Mwen pa kondane ou tou.
Ale, epi depi koulye a pa fè peche ankò."
Jan 8:1-11

Paske pèp sa a ap pwoche ak bouch yo, e yo respekte m ak bouch yo, pandan kè yo lwen mwen, e yo gen krentif pou mwen se yon kòmandman lèzòm anseye.
Ezayi 29:13

Yon ti kras mizèrikòd fè mond lan mwens frèt ak plis jis.
Pap Francis

Ipokrizi ak deformation ap pase kouran sou non relijyon.
Mahatma Gandhi

Youn ta dwe egzamine tèt li pou yon tan trè long anvan yo panse pou kondane lòt moun.
Moliere

Pa jije, paske nou tout se pechè.
William Shakespeare

Pa gen anyen ki bezwen refòm tankou abitid lòt moun.
Mark Twain

Dyab la pa renmen anyen ki pi bon pase entolerans refòmatè yo.
James Russell Lowell

Moun yo gen anpil tandans pou yo tabli prensip moral pou lòt moun.
Elizabeth Drew

Gwo endiyasyon kont vis souvan vle di vèti nan je gwo moun.
J. Petit-Senn