Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

30 avril

Kòmantè koupe sou April 30

Refleksyon

Li parèt nouvo fason Jezi te gen nan tèt li pou l viv la se te yon vizyon “isitye-a” olye de vizyon “la-apre”. Byen lwen ke yo te yon lide teyorik oswa ki gen yon kote byen lwen, sa a te dwe yon reyalite prezan, rasin nan espas-tan ki sou latè. Li te gen pou wè ak relasyon reyèl ak moun reyèl, yon enklizivite ki neglije konvansyon kiltirèl ak relijye ak anbrase yon nouvo fason pou viv an repons a enkonpreyansib mistè sen Jezi te rele "Abba".

Lapriyè

Peyi Wa ki nan mitan nou.
Lik 17:21

Aksyon

Ki jan nou t ap viv si nou te kwè nan ide “isitye-a” olye nou kwè nan ide “apre” sou fason nou ta dwe viv mesaj Jezi a? Ki premye etap nou ka pran?

Lekti Sigjere

Lè Farizyen yo te mande ki lè wayòm Bondye a t ap vini, Jezi te reponn: “Wayòm Bondye a p ap vini ak siy ki ka wè. Ni moun p'ap di: 'Gade, isit la,' oswa 'La li ye''. Paske, ou wè, wayòm Bondye a nan mitan nou."
Lik 17:20-21

Li te di: “Lè a rive, e wayòm Bondye a pre. Chanje fason ou panse ak aji, epi kwè nan Bon Nouvèl la.”
Mak 1:15

Wayòm Bondye a se enb, tankou desandans la: enb, men li vin gwo grasa pouvwa Sentespri a. Se nou menm pou nou kite l grandi nan nou, san nou pa vante tèt nou: se pou Lespri a vini, chanje nanm nou epi mennen nou devan an silans, nan lapè, nan trankilite, nan pwoksimite ak Bondye, ak lòt moun, nan adorasyon Bondye. , san spektak.
Pap Francis

Pran kè jèn yo! Kris la ap rele w e mond lan ap tann ou! Sonje Wayòm Bondye a bezwen ou devouman jenere e konplè.
Pap Jan Pòl II

Lè nou wè relasyon sosyal yo kontwole tout kote pa prensip Jezi te ilistre nan lavi yo - konfyans, lanmou, mizèrikòd, ak altrwism - Lè sa a, nou pral konnen ke wayòm Bondye a isit la.
Martin Luther King, Jr.

Wayòm Bondye a, ke Jezi te vin inogire, gen entansyon kreye yon reyalite altènatif nan mond sa a, epi finalman transfòme wayòm monn sa a.
Jim Wallis

Tout pwen nan wayòm Bondye a se Jezi te vin rann temwayaj sou vrè verite a, ki se san vyolans. Lè Bondye vle pran kontwòl mond lan, li pa voye tank yo. Li voye pòv ak dou yo antre.
NT Wright

Peyi Wa ki nan Bondye disponib pou ou nan isit la ak kounye a. Men, kesyon an se si ou disponib nan wayòm nan.
Thich Nhat Hanh

'Wayòm Bondye a' se pa yon bagay yon moun ap tann; li pa gen yè oswa demen, li pa vini 'nan mil ane' se yon eksperyans nan yon kè; li tout kote, li pa gen okenn kote.
Friedrich Nietzsche

Jodi a, menm jan sa te ye 2 000 ane de sa, Wayòm Bondye a se anndan nou chak. Li pa nan yon legliz, yon tanp, yon moske oswa sinagòg.
Mahatma Gandhi


Sèl siyifikasyon lavi a se nan ede etabli wayòm Bondye a.
Leo Tolstoy

Jezi te fè klè ke Wayòm Bondye a se òganik epi li pa òganizasyonèl. Li grandi tankou yon grenn epi li travay tankou ledven: an kachèt, envizib, etone, ak irézistibl.
Os Guinness