Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

5 avril

Kòmantè koupe sou April 5
Refleksyon

Medam yo prese ale nan kavo a, yo pè e yo plen ak kè kontan,
Li kouri al di disip li yo.
Matye 25
:8

Nan istwa pasyon yo, apot yo te abandone Jezi, men medam yo te rete fidèl. Mari Magdala yo mansyone pa non kòm kanpe nan pye kwa a. Se medam yo ki te tounen nan kavo a “bonè nan maten” pou yo vide lwil sou kò l, e se medam yo ke li te parèt premye apre rezirèksyon an. Nan men li yo te resevwa komisyon an pou yo ale di lòt yo. Jezi te voye yo, men apot yo pa t kwè yo. Yo te konsidere yo detounen ak reyèl. Pandan tout ministè l, Jezi te montre yon relasyon etranj ak fi, men, menm pami disip li yo, kilti epòk la te fè yo pa respekte yo. Li te pèsiste atravè syèk yo menm si gen prèv ki montre kòm kominote a nan premye legliz la evolye, fanm yo te genyen yon plas enpòtan kòm lidè ak minis.

Lapriyè

Sa tout ka fè yon sèl.

Aksyon

Konpare konpòtman medam yo ak konpòtman apot yo. Li sou wòl fanm yo nan premye kominote kretyen yo. ( Fanm nan ansyen Krisyanis ,Istwa neglije fanm nan premye legliz la , Dis fanm ki ta dwe pi popilè nan premye Krisyanis la ) Konsidere wòl fanm yo nan legliz la jodi a. Ki atitid ou genyen?

Lekti Sigjere

Medam yo prese ale nan kavo a, yo pè e yo te plen ak kè kontan, yo kouri al di disip li yo.  Menm lè Jezi rankontre yo. "Bonjou," li te di. Yo pwoche bò kote l, yo mare pye l, yo adore l.  Lè sa a, Jezi di yo: Nou pa bezwen pè. Ale di frè m' yo pou yo ale Galile. se la y'a wè m'."
Matye 25:8

Lè [medam yo tounen sot nan kavo a, yo rakonte onz yo tout bagay sa yo... Men yo pa t kwè medam yo, paske pawòl yo te parèt tankou yon istwa san sans.
Lik 24:9-11

Apre lanmò ak rezirèksyon Jezi, nou konnen dapre prèv biblik yo ansanm ak enskripsyon akeyolojik, fanm yo te fonksyone nan premye Legliz la kòm apot, pwofèt, pwofesè, geriseuz, predikatè, misyonè, dyak, ak lidè legliz kay yo.
Elizabeth Johnson

San kontribisyon jenere anpil fanm, istwa Krisyanis la t ap devlope yon fason diferan.
Pap Benedict XVI

Anpil fanm te resevwa pouvwa grasa favè Bondye a e yo te fè anpil zèv vanyan gason.
Klement nan Alexandria

 Ki fanm kretyen sa yo genyen!
Libanius

 Moun sa yo pa konnen pandan Barak t ap tranble, Debora te sove pèp Izrayèl la, Estè te delivre pitit Bondye yo anba gwo danje... Èske se pa fanm ki Senyè nou an te parèt apre Rezirèksyon li a?
Jerome

Li klè nan tan biblik yo, yo te itilize fi nan wòl lidèchip ministè, e yo toujou jodi a.
Debora Hooper

 Youn nan sekrè ki pi byen kenbe nan Krisyanis la se gwo wòl fanm yo te jwe nan premye legliz la. Menmsi yo pa di anpil bagay, toujou, ni kretyen ni eksklizyon ekriven nan epòk la temwaye anpil fwa sou patisipasyon enpòtan fanm yo nan premye kwasans Krisyanis la.
Catherine Kroeger

Enklizyon entegral fanm nan lavi legliz la te kontinye apre lanmò apot yo. Medam yo te prefere rejte, tòti e menm lanmò pase renonse lafwa yo, yo te sèvi Kris kòm misyonè, savan, ak pèlren. Fanm yo te remake tou pami mati premye legliz la, e kouraj etonan yo ak lafwa yo te chanje mond lan.
Mimi Haddad