Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

5 avril

Kòmantè koupe sou April 5
Refleksyon

Moun ak evènman ki antre nan lavi nou ka transfòmatif pou nou si nou rekonèt enfliyans yo epi aksepte li. Lavi nou ka chanje lè nou reyalize ke tout sa nou rankontre ak tout moun nou rankontre kapab yon pwofesè pou nou. Pwofesè yo defi nou pou nou rive nan plenite potansyèl nou an. Yo gen kapasite pou enspire nou, pou fòme panse nou, pou louvri nou nan eksitasyon nan dekouvèt. Enfliyans yo se dirab e li fòme atitid nou. Si nou ouvè a enfliyans yo, nou vin moun k ap aprann ki reseptif, enb, ak ouvè pou wè tout lavi kòm yon eksperyans nan ki nou ka aprann ak devlope.

Lapriyè

Fè m' konnen chemen ou yo, Bondye! Moutre m chemen ou yo.
Sòm 25

Aksyon

Konsidere evènman yo ak moun ki te kontribye nan kwasans pèsonèl ou.
Aksepte nouvo enfliyans ak eksperyans ak yon lespri ouvè ak kè.

Lekti Sigjere

 

Lè m 'wè, mwen reflechi sou li;
Mwen te gade, mwen te resevwa enstriksyon.
Pwovèb 24:32

Otorite reyèl la fèt nan bon egzanp lan, pou ede lòt moun pratike sa ki dwat ak sa ki bon, sipòte yo nan eprèv yo ke yo rankontre sou chemen bon an.
Pap Francis

Tout moun nou rankontre nan lavi a se nan yon misyon pou anseye nou yon bagay nouvo.
Joan Chittister

Chak reyalite natirèl se yon senbòl kèk reyalite espirityèl.
Ralph Waldo Emerson

Nou pa ka vrèman asimile sajès espirityèl sof si nou santi nou bezwen pou li.
Radhanath Swami

Yon lavi se swa tout espirityèl oswa pa espirityèl ditou. Okenn moun pa ka sèvi de mèt. Lavi w fòme pa fen w ap viv la. Ou fèt nan imaj la nan sa ou vle.
Thomas Merton

Lefèt ke mwen ka plante yon grenn epi li vin tounen yon flè, pataje yon ti konesans epi li vin yon lòt, souri yon moun epi resevwa yon souri an retou, se pou mwen egzèsis espirityèl kontinyèl.
Leo Buscaglia

Moun ki pi kontan yo pa nesesèman gen pi bon nan tout bagay; yo jis fè pi plis nan tout sa ki vini sou wout yo.
Karen S. Magee

Gade byen fon nan lanati, ak Lè sa a, ou pral konprann tout bagay pi byen.
Albert Einstein

Vini soti nan limyè bagay sa yo, kite lanati vin pwofesè w.
William Wordsworth

Se nan forè a mwen te jwenn "lapè ki depase konpreyansyon an"
Jane Goodall