Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

9 avril

Kòmantè koupe sou April 9
Refleksyon

There is a residue of the “we had hoped” in all of us. Like the Emmaus’ disciples, our basic problem is one of unbelief. They had been witnesses to all that took place; yet, there was something preventing them from seeing the truth. We are like those disciples. We wander around in life. Like them, we know the facts about the life and ministry of Jesus, yet, we may walk along the road of our lives in confusion and unbelief. Our eyes are kept from recognizing him. But, when we have moments of insight, or are touched by the Spirit our hearts burn within us as we are moved from confusion to belief.

Lapriyè

Seyè, mwen kwè; ede enkwayans mwen.

Aksyon

Reflection on the Emmaus story. What are its contemporary implications?

Lekti Sigjere

Kounye a, menm jou sa a, de nan yo te ale nan yon vilaj yo te rele Emayis anviwon sèt kilomèt de Jerizalèm. Yo t ap pale youn ak lòt sou tout sa ki te rive. Pandan yo t'ap pale, yo t'ap diskite bagay sa yo youn ak lòt, Jezi li menm pwoche bò kote yo. men yo te anpeche yo rekonèt li.

Li mande yo: "Kisa n'ap diskite ansanm pandan n'ap mache?"

Yo te kanpe, figi yo bese. Youn nan yo, yo te rele Kleopas, mande l: “Èske w se sèlman yon vizit nan Jerizalèm epi ou pa konnen sa ki te rive nan jou sa yo?”

“What things?” he asked.

“About Jesus of Nazareth,” they replied. “He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him; but we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel.
Lik 24:13-21

Nou bezwen yon legliz ki kapab dyalòg ak disip sa yo ki, apre yo fin kite Jerizalèm dèyè, ap pwonmennen san objektif, pou kont yo, ak pwòp desepsyon pa yo, dezapwente nan yon Krisyanis kounye a konsidere tè fè pitit, san rezilta, pa kapab jenere sans.
Pap Francis

Nou pa ka renmen Bondye sof si nou youn renmen lòt, e pou nou renmen nou dwe konnen youn lòt. Nou konnen li nan kase pen an, epi nou youn konnen lòt nan kase pen an, epi nou pa poukont nou ankò. Syèl la se yon bankè ak lavi se yon bankè, tou, menm ak yon kwout, kote gen konpayi.
Jou Dorothy

Istwa Emaus Road anseye sa akonpayman vle di: mache ansanm, pataje nan konvèsasyon sou sa ki vrèman enpòtan, pwolonje Ospitalite bay etranje, kase pen ansanm.
Don Richter

Gateway Krisyanis la se pa atravè yon labirent konplike nan dogmatik, men pa yon kwayans senp nan moun nan Kris la.
Norman Vincent Peale

Mwen sanble ke lè nou vrèman prezan youn ak lòt, lè nou koute, senpati, ak onètman ouvè tèt nou ak pwòp eksperyans pa nou ak lòt moun, nou fè eksperyans prezans sakre a. Ak prezans sa a se transfòmasyon.
Michael J. Baylay

Lafwa se pa kwayans san prèv, men konfyans san rezèv.
Elton Trueblood

 Nan lafwa gen ase limyè pou moun ki vle kwè ak ase lonbraj pou avèg moun ki pa fè sa.
Blaise Pascal

Krisyanis se pa yon mesaj ki dwe kwè, men yon eksperyans lafwa ki vin tounen yon mesaj.
Edward Schillebeeckx