Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

9 avril

Kòmantè koupe sou April 9
Refleksyon

Pou viv Istwa Linivè Bondye a se patisipe nan yon gwo lanmou. Nou bezwen mistik, pa moralis. Nou pa ka tann bagay yo pafè (zanmi, peyi, legliz, maryaj) pou yo tonbe damou yo, oswa nou pap janm renmen anyen. Yon fwa nou aksepte ke nou fè pati kreyasyon an evolye, ke nou ap evolye pèsonèlman, lè sa a nou lib pou renmen enpafè a. Nou ka renmen tout moun ak tout bagay.
Richard Rohr

 Lapriyè

Yonn renmen lòt menm jan mwen te renmen nou.
Jan 13:34

Aksyon

Ki jan reyalistik atant ou yo? Ki jan w dispoze aksepte moun ou renmen yo ak enpèfeksyon yo? Ki kote zòn entolerans ou yo ye? Ki jan ou ka chanje?

Lekti Sigjere

 Sipoze youn ak lòt epi padone youn lòt si youn nan nou gen yon doleyans kont yon moun. Padonnen jan Seyè a te padonnen nou. Ak sou tout bèl kalite sa yo mete sou lanmou, ki mare yo tout ansanm nan inite pafè.
Kolosyen 3:12-14

Pa fè anyen ak anbisyon egoyis oswa vanite, men nan imilite konte lòt moun ki pi enpòtan pase tèt nou. Kite nou chak gade non sèlman nan pwòp enterè pa l, men tou, nan enterè lòt moun.
 Filipyen 2:3-4

Nou tout se pitit yon sèl papa ki nan syèl la. Nou fè pati menm fanmi imen e nou pataje yon desten komen. Sa a pote yon responsablite pou chak travay pou ke mond lan vin yon kominote frè ki respekte youn lòt, youn aksepte lòt nan divèsite yo, epi pran swen youn lòt.
Pap Francis

Nan nivo ki pi pwofon nan konsyans divizyon disparèt. … Pwofondè enteryè nou yo menm jan ak lanmou nou kite koule nan nou.
Barbara Fiand

Lè w pratike rekonesans, gen yon sans de respè anvè lòt moun.”
Dalai Lama

Relasyon yo baze sou kat prensip: respè, konpreyansyon, akseptasyon ak apresyasyon.
Mahatma Gandhi

Lanmou pa vle di yon eta de swen pafè. Renmen yon moun se fè efò pou w aksepte moun sa a egzakteman jan li ye, isit la ak kounye a—e pou kontinye pran swen nan moman lajwa ak nan moman ki ka fè nou soufri.
Fred Rogers

Akseptasyon se tou senpleman renmen nan pratik. Lè ou renmen, ou aksepte, lè ou manke lanmou, ou jije.
Abhijit Naskar

Akseptasyon se yon tout diferan kalite matirite. Se yon kado libète pou tèt ou plis pase pou lòt moun.
Chinonye J. Chidolue

Lanmou pa toujou fedatifis ak majik. Souvan nou pral fè eksperyans li nan fòm lan nan pasyans, akseptasyon, lwayote, ak respè mityèl.
Charles F. Glassman