Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

17 avril

Kòmantè koupe sou April 17
Refleksyon

Gen yon rezidi nan "nou te espere" nan nou tout. Menm jan ak disip Emayis yo, pwoblèm debaz nou an se youn nan enkwayans. Yo te temwen tout sa ki te pase. Poutan, te gen yon bagay ki te anpeche yo wè laverite. Nou menm jan ak disip sa yo. Nou pwonmennen nan lavi. Menm jan ak yo, nou konnen reyalite sou lavi ak ministè Jezi, men, nou ka mache sou wout lavi nou nan konfizyon ak enkwayans. Yo anpeche je nou rekonèt li. Men, lè nou gen moman insight, oswa lè Lespri a manyen nou kè nou boule nan nou pandan n ap deplase soti nan enkwayans nan lafwa.

Lapriyè

 Seyè, mwen kwè; ede enkwayans mwen.

Aksyon

Mwen pral fè refleksyon sou istwa Emmaus la yon pati nan priyè mwen.

Lekti Sigjere

Kounye a, menm jou sa a, de nan yo te ale nan yon vilaj yo te rele Emayis anviwon sèt kilomèt de Jerizalèm. Yo t ap pale youn ak lòt sou tout sa ki te rive. Pandan yo t'ap pale, yo t'ap diskite bagay sa yo youn ak lòt, Jezi li menm pwoche bò kote yo. men yo te anpeche yo rekonèt li.
Li mande yo: "Kisa n'ap diskite ansanm pandan n'ap mache?"
Yo te kanpe, figi yo bese. Youn nan yo, yo te rele Kleopas, mande l: “Èske w se sèlman yon vizit nan Jerizalèm epi ou pa konnen sa ki te rive nan jou sa yo?”
"Ki bagay?" Li mande: "Sou Jezi, moun Nazarèt la," yo reponn. “Li te yon pwofèt ki te pisan nan pawòl ak nan aksyon yo devan Bondye ak tout pèp la. Chèf prèt yo ak chèf nou yo te lage l' pou yo te kondane l' amò, epi yo kloure l' sou kwa. men nou te espere ke se li menm ki ta pral rachte pèp Izrayèl la.
Lik 24:13-21 

Nou bezwen yon legliz ki kapab dyalòg ak disip sa yo ki, apre yo fin kite Jerizalèm dèyè, ap pwonmennen san objektif, pou kont yo, ak pwòp desepsyon pa yo, dezapwente nan yon Krisyanis kounye a konsidere tè fè pitit, san rezilta, pa kapab jenere sans.
Pap Francis

Nou pa ka renmen Bondye sof si nou youn renmen lòt, e pou nou renmen nou dwe konnen youn lòt. Nou konnen li nan kase pen an, epi nou youn konnen lòt nan kase pen an, epi nou pa poukont nou ankò. Syèl la se yon bankè ak lavi se yon bankè, tou, menm ak yon kwout, kote gen konpayi.
Dorothy Jounen

Istwa Emaus Road anseye sa akonpayman vle di: mache ansanm, pataje nan konvèsasyon sou sa ki vrèman enpòtan, pwolonje Ospitalite bay etranje, kase pen ansanm.
Don Richter

Gateway Krisyanis la se pa atravè yon labirent konplike nan dogmatik, men pa yon kwayans senp nan moun nan Kris la.
Norman Vincent Peale

Mwen sanble ke lè nou vrèman prezan youn ak lòt, lè nou koute, senpati, ak onètman ouvè tèt nou ak pwòp eksperyans pa nou ak lòt moun, nou fè eksperyans prezans sakre a. Ak prezans sa a se transfòmasyon.
Michael J. Baylay

Lafwa se pa kwayans san prèv, men konfyans san rezèv.
Elton Trueblood

Nan lafwa gen ase limyè pou moun ki vle kwè ak ase lonbraj pou avèg moun ki pa fè sa.
Blaise Pascal

Krisyanis se pa yon mesaj ki dwe kwè, men yon eksperyans lafwa ki vin tounen yon mesaj.
Edward Schillebeeckx