Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

24 avril

Kòmantè koupe sou Aprril 24
Refleksyon

Kapasite pou fè eksperyans mèvèy ak tranbleman se yon pati enpòtan nan fondasyon espirityèl nou an. Pèsepsyon nan mond lan kòm yon manifestasyon Bondye, ak tout bagay kòm bèl oswa bon nan tèt li, pèmèt nou fè eksperyans li ak admirasyon rekonesan, viv nan pasyon, santi lapè epi finalman fè youn ak tèt nou ak tout lòt bagay. Sa a se yon bon jan kalite ki sanble yo dwe kout lè nou baze tout satisfaksyon nou nan bagay materyèl. Nou pèdi kapasite pou nou sezi lè nou bliye ke tout kreyasyon se kado Bondye. Biens materyèl vini e ale, men, bote nan kreyasyon an se pou tout tan. Èske nou sezi oswa èske nou pran tout bagay pou yo akòde?

Lapriyè

Se pou nou repwann tranbleman ak mèvèy nan anfans lè tout bagay te sanble nouvo ak "mèvèy-plen".

Aksyon

Jodi a eseye remake ak apresye bèl bagay nan òdinè a.

Lekti Sigjere

Kòmansman sajès la se tranble nan Senyè a ak konesans Bondye a se konpreyansyon.
Pwovèb 9:10-12

Antanke jeran kreyasyon Bondye a, nou rele pou nou fè tè a yon bèl jaden pou fanmi imen an. Lè nou detwi forè nou yo, ravaje tè nou yo ak polye lanmè nou yo, nou trayi apèl nòb sa a.
Pap Francis 

Limanite p ap peri pou mank enfòmasyon; men se sèlman pou vle di apresyasyon. Kòmansman bonè nou an se nan konpreyansyon ke lavi san sezi pa vo viv.
Abraram Jozye Heschel 

Gratitid bay reverans, sa ki pèmèt nou rankontre epifani chak jou, moman sa yo transandan nan tranbleman ki chanje pou tout tan fason nou fè eksperyans lavi ak mond lan.
Jan Milton

Moun ki pa ka pran yon poz ankò pou sezi ak rete anvaite nan tranbleman, se tankou yon moun mouri; je li fèmen.
Albert Einstein

 Si nou te kapab wè mirak yon sèl flè byen klè, tout lavi nou ta chanje.
Bouda

 Si yon timoun vle kenbe sans li sezi ki fèt, li bezwen konpayon omwen yon adilt ki ka pataje l, re-dekouvwi avè l lajwa, eksitasyon ak mistè mond n ap viv la.
Rachèl Carson