Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

1ye Out

Kòmantè koupe sou August 1
Refleksyon

W'ap chache m' pa paske ou te wè siy
men paske nou te manje pen yo e nou te plen.
Jan 6:24-35

Lapriyè ak sètènman lapriyè santral legliz la se pou transfòmasyon nou. Sa vle di se pou nou apwopwiye nan lavi nou ak anbrase lanmou Kris la bay tèt nou. Ekaristik selebre repons nou an nan kado totalman renmen, totalman gratis nan pwòp tèt ou Bondye a nan Kris la. Se "wi" nou an - "mwen tou" nou an - malgre povrete nou ak peche nou yo. Se “Amèn” ki reponn ak tandrès ki envite nou pou nou antre nan lavi Bondye ki gen lanmou e ki pwofondman pèsonèl. Nou reyini ansanm pou nou grandi ansanm nan otantisite “Amèn” nou an atravè pouvwa lespri Bondye a.
Barbara Fiand

Lapriyè

Yon moun pa viv ak pen poukont li,
men pa tout pawòl ki soti nan bouch Bondye.

Aksyon

Èske patisipasyon nan selebrasyon kominal ekaristik mande w vire deyò nan relasyon ak lòt moun? Èske w wè sa kòm yon devosyon prive ki benefisye w sèlman?

Lekti Sigjere

"Ki sa nou ka fè pou akonpli travay Bondye yo?"
Jezi reponn yo, li di yo:
"Sa a se travay Bondye a, pou nou kwè nan moun Bondye voye a."
Jan 6:24-35

 Lekaristik ke m selebre a, èske sa fè m santi yo tout tankou frè ak sè? Èske sa ogmante kapasite mwen pou m rejwi ak moun k ap rejwi epi kriye ak moun k ap kriye? Èske sa mande m pou m al jwenn pòv, malad, majinalize yo? Èske sa ede m rekonèt nan figi yo Jezi?
Pap Francis

Sepandan nou entèprete manje foul moun yo, nou rete ak ti dout ke tout te byen nouri...Pou Jezi pa gen dout ke tab la te dwe louvri. Okenn moun pa te eskli pou nenpòt rezon.
Diarmuid O'Murchu

Lè Jezi te di pawòl sa yo "Sa a se kò mwen an", mwen kwè li pa t 'sèlman pale sou pen an ki devan l', men sou tout linivè a, sou tout bagay ki fizik, materyèl, men tou, ki te ranpli ak lespri.
Richard Rohr

 Lè nou pataje lavi ansanm, Bondye parèt nan mitan nou kòm Lavi li menm, epi nou leve ansanm pi lwen pase fòs rezistan ki bò kote nou ak anndan nou. Sa a se kò Kris la.
Ilia Delio

Alyans ekaristik la, nouvo alyans nan Jezikri a, se angajman an, menm rive nan lanmò, nan kòz Bondye—nan sentete, sante, ak sainete ki ap fleri nan yon sosyete egal-ego kote tout moun yo akeyi ak tout moun. nouri bò tab jistis Bondye a.
Barbara Fiand

Pouvwa efikas ak konpasyon Bondye a dwe incorporée ak Ekaristik pwoklame ke nou pral prezans sa a. Si ekaristik pa mennen nou nan konsyans ak aksyon sa a, Lè sa a, ekaristik nou yo se yon fot..
Michael Morwood

Olye pou nou li Bib la pou nou asire tèt nou ke nou gen rezon,
nou ta pi bon pou nou li l pou nou dekouvri kote nou pa t ye
koute.
Raymond E. Brown