Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

11 Out

Kòmantè koupe sou August 11

Refleksyon

Youn nan atitid yo ki souvan sanble absan nan kilti prezan nou an se reverans. Reverans te defini kòm vèti ki anpeche èt imen eseye aji tankou bondye. Li implique imilite devan tou de eksperyans pwofon ak eksperyans lavi chak jou. Atitid sa a anba sivilite ak respè pou lòt moun. Li pèmèt nou wè ke nou pa sant linivè a epi li lakòz nou aji nan fason ki bati olye ke mine kominote a.

Lapriyè

Se pou mwen gen yon lespri reverans.

Aksyon

Ki jan ou ka pratike reverans nan yon kilti kote ou souvan rankontre mank sivilite, mank respè, ak yon kwayans ke moun nan siperyè byen komen an? Egzamine pwòp atitid ou. Ki kote ou bezwen chanje?

Lekti Sigjere

Yonn renmen lòt ak afeksyon familyal. Depase youn lòt nan montre onè. Women 12:10 

Tout moun te sezi anpil e yo te tranble, e yo t ap fè lwanj Bondye, yo t ap di: “Nou wè bagay estrawòdinè jodi a!
Lik 5:26


Menm moun ki pi fèb e ki pi vilnerab yo, moun ki malad, moun ki granmoun yo, moun ki poko fèt yo ak moun ki pòv yo, se chèf kreyasyon Bondye a, ki fèt nan imaj li, ki destine pou yo viv pou tout tan, e ki merite respè ak respè.
Pap Francis

Menm jan limyè blan se reyon ki gen koulè pal, se konsa reverans pou lavi a gen tout eleman etik: lanmou, jantiyès, senpati, senpati, lapè ak pouvwa pou padone.
Albert Schweitzer

Reverans se dèyè sivilite ak tout gras ki fè lavi nan sosyete a siportab ak bèl.
Paul Woodruff

Kite paran yo lèz pitit yo pa richès men lespri reverans.
Platon

Pouswiv kèk chemen, sepandan etwat ak kwochi, nan ki ou ka mache ak renmen ak reverans.
Henry David Thoreau

Moun ki bay respè resevwa respè.
Rumi

Tout sa mwen mande kounye a se kanpe san mo devan yon flè.
Marty Rubin

Gratitid bay reverans, sa ki pèmèt nou rankontre epifani chak jou, moman sa yo transandan nan tranbleman ki chanje pou tout tan fason nou fè eksperyans lavi ak mond lan.
Jan Milton

Se sèlman reverans ki ka kenbe vyolans - reverans pou lavi moun ak anviwònman an.
William Sloane sèkèy

Lavi reyèl - lavi reyèl la nan kè kontan nou vle di yo ap viv - kòmanse lè nou retabli yon sans de reverans nan zafè chak jou nou yo. Jodi a, chèche Sakre a nan òdinè ak rekonesans nan kè ou epi ou pral siman jwenn li.
Sara Ban Breathnach