Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

14 out

Kòmantè koupe sou August 14
Refleksyon

Lanmou se yon bagay ki mennen nou nan relasyon youn ak lòt. Se youn lyen komen ke chak moun genyen nan Bondye ak tout lòt moun ki te janm viv. Li mare nou ak mare nou ansanm. Lanmou ke nou rele pou nou pataje youn pou lòt antanke kretyen se yon lanmou ki pa febli.  "Renmen youn lòt menm jan mwen te renmen nou!" Jezi pa t fè okenn eksepsyon nan direktiv santral sa a; li pa te pèmèt prejije, fanatik, entolerans ak rayisman yo te bati nan li. Li tou senpleman deklare atant li.

Lapriyè

Seyè, kote ki gen rayi, kite m simen lanmou.

Aksyon

Konsidere tèt ou, lòt moun ou konnen ki di yo se kretyen, moun piblik ki fè menm reklamasyon an- ki jan lanmou Jezi kòmande a reflete nan lavi sa yo? Èske gen yon zòn nan lavi ou kote lyezon yo te tension oswa kase? Ki jan sa a ka pi byen repare?

Lekti Sigjere

Menm jan Bondye renmen mwen, se konsa mwen renmen nou. Kounye a rete nan lanmou mwen. Si w obeyi kòmandman m yo, w ap rete nan renmen m, menm jan mwen te obeyi kòmandman Bondye mwen an e m rete nan renmen Bondye. Mwen di nou sa pou lajwa mwen ka nan nou e pou kè kontan nou ka nèt sou tout pwen. Men lòd mwen an: Se pou nou youn renmen lòt menm jan mwen renmen nou. Pi gwo lanmou pa gen pèsonn pase sa a, ke li bay lavi l 'pou zanmi l' yo. Ou se zanmi mwen si ou fè sa mwen kòmande. Mwen pa rele nou esklav ankò, paske yon domestik pa konnen zafè mèt li. Okontrè, mwen rele nou zanmi, paske mwen te fè nou konnen tout sa mwen te aprann nan men Bondye mwen an. Ou pa t chwazi m, men mwen te chwazi ou e mwen te chwazi ou pou w al pote fwi, fwi ki pral dire. Lè sa a, Bondye va ba ou tou sa ou mande nan non mwen. Men kòmandman mwen an: Yonn renmen lòt.
Jan 15:9-17 

Lanmou pa fè frè parèy li mal. Se poutèt sa, renmen se akonplisman lalwa.
Women 13:10

Grangou pou renmen pi difisil pou retire pase grangou pou pen.
Manman Teresa

Lanmou se vrè desten nou. Nou pa jwenn siyifikasyon lavi a pou kont nou - nou jwenn li ak yon lòt.
Thomas Merton

Yon kè renmen se kòmansman tout konesans.
Thomas Carlyle

Fè tout bagay ak lanmou.
Og Mandino

Renmen tout kreyasyon Bondye a, tout li ak tout grenn sab ladan l. Renmen chak fèy, chak reyon limyè Bondye. Renmen bèt yo, renmen plant yo, renmen tout bagay. Si ou renmen tout bagay, ou pral wè mistè diven nan bagay sa yo. Yon fwa ou te wè li, ou pral kòmanse konprann li pi byen chak jou, epi ou pral vin finalman renmen mond lan ak yon renmen tout-anbrase.
Fyodor Dostoyevski

 Travay ou se pa chèche renmen, men senpleman chèche ak jwenn tout baryè nan tèt ou ke ou te bati kont li.
Rumi