Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

15 out

Kòmantè koupe sou August 15

Refleksyon

"Lespri mwen kontan nan Bondye ki sovè mwen an"

Sa a se pa yon lajwa supèrfisyèl men li ekri kont twal la antye nan doulè nan mond lan. Li se lajwa mesianik, lajwa paskal, konsyan de lit nan lanmò men ki gen espwa ke gwo "poutan" Bondye a mennen nan lavi. Nan mitan soufrans ak boulvèsman, sans prezans divin nan swen konpasyon ofri fòs. ki fè yon moun kontan paske Bondye gen gwo pouvwa. Mari glorifye Bondye sovè li a, ki nan lang Elizabethan Angle vle di selebre grandè a, oswa chante ak danse nan fè lwanj bonte yon moun bèl bagay. Nanm li ak lespri li fè sa, tout pwòp tèt li, tout moun li, ak kò, lespri ak fòs. Pa li yo se pa mo yo nan apresyasyon mwatye kè. Li pran e li santi tèt li leve nan volonte Bondye ak bon kè. Avèk yon avangou nan plezi eskatolojik, li kraze soti nan lwanj ak chante.
Elizabeth Johnson, Vrèman Sè nou an

Lapriyè

Nanm mwen glorifye Seyè a.

Aksyon

Medite sou pawòl Mari yo nan kontèks sosyete kontanporen an.

Lekti Sigjere

Epi Mari di:

“Nanm mwen glorifye Senyè a;
Lespri mwen kontan nan Bondye Sovè mwen an
Li te byen kontan sèvitè li a.
Depi jòdi a tout jenerasyon pral rele m 'benediksyon.
Toupisan an fè gwo bagay pou mwen
e non Bondye se sen.
Bondye gen pitye pou moun ki gen krentif pou li
nan chak jenerasyon.
Bondye montre fòs ponyèt li,
Li gaye moun ki awogan yo nan vant yo.
Li jete vanyan sòlda yo sou fotèy yo,
e li leve moun ki enb yo.
Li ranpli moun ki grangou ak bon bagay,
ak rich yo li voye ale vid.
Li vin ede pèp Izrayèl, sèvitè l la
paske li chonje pwomès li nan mizèrikòd,
pwomès li te fè zansèt nou yo,
pou Abraram ak pitit li yo pou tout tan."

 Lik 1:39-56

Fanm modèn nan pral remake ak bèl sipriz ke Mari Nazarèt la, byenke li te devoue nèt nan volonte Bondye, li te lwen pou yo te yon fanm timidman soumèt oswa yon moun ki gen pitete te repouse lòt moun; o kontrer, i ti en madanm ki pa ti ezite pour proklanm ki Bondye i justifye bann imilite ek bann ki oprime e retire bann pwisan dan sa lemonn dan zot pozisyon privilezye. Pòl VI

Nan Magnificat la, Mari deplase soti nan san vyolans aktif nan non vyolans pwofetik. Avèk anpil lajwa ak konfyans, li anonse rèy lapè ak jistis Bondye a, e li denonse rèy lagè ak enjistis nan monn nan. Avèk pawòl sa yo, li non sèlman rezime mesaj tout pwofèt yo an yon ti po, li revele tèt li kòm pwofesè Jezi. Nou ka jwenn tout levanjil la nan Magnificat la.
Jan Cheri, SJ

La Magnificat se yon dokiman revolisyonè konfli pasyone ak revandikasyon, ki rele tout kwayan nan yon vwayaj solidarite ak tout pèp oprime. Chante Mari a se gwo nouvo Kantik Liberasyon an, ki fè lwanj yon Bondye ki te pwomèt “kominite” ak moun ki soufri nan enjistis pèsonèl ak sistemik, e pi enpòtan an te “plen lafwa” pou pwomès sa yo.
Daniel W. Casey, Jr.

Premye lekti jodi a nan Liv Revelasyon an ban nou imaj de yon fanm ki abiye ak solèy la epi k ap plenn nan doulè pandan l ap travay pou l akouche. Soti nan tradisyon byen bonè, fanm apokalips sa a te idantifye ak Mari epi pita ak Legliz la li menm. Menm jan Mari te fè Kris la nan yon moman nan listwa, Legliz la rele pou l fèt Kris nan monn jodi a.
Kochurani Abraram