Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

20 out

Kòmantè koupe sou August 20

Refleksyon

Pou moun nan nou ki abitye gen yon plas bò tab la, petèt nou bezwen sonje ke okenn nan nou pa gen okenn dwa oswa privilèj pou reklame ak Bondye. Nou tout vin mandyan sou tab la, e se grasa Bondye sèlman nou nouri. Petèt nou bezwen sonje tou tab Bondye a pi gwo pase nou ka imajine.

Pou moun ki idantifye pi fasil ak fanm siwofenisyen k ap mande ti kal pen, fòk nou di Jezi pa kite okenn nan nou nan yon eta mandyan. Li fè nou chita bò tab la epi li reklame nou kòm pitit Bondye renmen anpil - timoun ki soti nan tout tribi, lang ak nasyon. Menm ti kal pen sou tab la ta ase pou gerizon nou ak delivre nou. Men, Jezi te bay plis pase ase. Li mete yon gwo fèt ki bay lavi pou tout moun.
Elizabeth Johnson

Lapriyè

Tout moun akeyi.

Aksyon

Ki moun ki pa gen plas sou tab nou yo? Èske nou jwenn pèsistans yap ogmante jiska yo nan chèche yon kote? Èske nou koute bezwen yo? Èske kè nou chofe menm jan Jezi te kwè yo nan nou ak konfyans yo ke nou pral reponn? Ki laj ou wè tab Bondye a? Ki kote ou kanpe sou sa?

Lekti Sigjere

Men, la fanm li te monte, li bese tèt li byen ba devan li. Li di: 'Seyè, ede m'. Li reponn li: Li pa bon pou nou pran manje timoun yo epi voye yo bay chen. Li reponn, 'Ah wi, Seyè; Men, menm ti chen manje rès ki tonbe sou tab mèt yo.' Lè sa a Jezi reponn li: Madanm, ou gen anpil lafwa. Kite dezi ou akòde.' Epi depi moman sa a pitit fi li a te byen ankò.
Matye 15:20-28


Pou fè lòt moun santi yo akeyi, renmen, padone ak ankouraje, legliz la dwe gen pòt louvri pou tout moun ka antre. Epi nou dwe soti nan pòt sa yo epi pwoklame Levanjil la.
Pap Francis


Lanmou se pa patronis ak charite pa sou pitye, se sou lanmou. Charite ak lanmou se menm bagay—ak charite ou bay lanmou, donk pa jis bay lajan men lonje men w pito.
Manman Teresa

Nou fèt pou bonte. Nou fèt pou lanmou. Nou fèt pou zanmitay. Nou fèt pou ansanm. Nou fèt pou tout bèl bagay ke ou menm ak mwen konnen. Nou fèt pou di mond lan ke pa gen etranje. Tout moun akeyi: nwa, blan, wouj, jòn, rich, pòv, edike, pa edike, gason, fi, masisi, dwat, tout, tout, tout. Nou tout fè pati fanmi sa a, fanmi imen sa a, fanmi Bondye.
Desmond Tutu

Plis nou santi nou sousi pou lòt moun epi chèche byennèt yo, se plis n ap gen zanmi e se plis n ap akeyi nou.
Dalai Lama

Pwochenn fwa ou vle refize èd ou, oswa lanmou ou, oswa sipò ou pou yon lòt pou kèlkeswa rezon an, poze tèt ou yon kesyon senp: èske rezon ou vle kenbe l reflete plis sou yo oswa sou ou? Ak ki rezon ou vle defini ou pou tout tan?
Dann Pearce

Pa gen okenn egzèsis ki pi bon pou kè a pase rive desann epi leve moun.
 Jan Holmes