Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

22 out

Kòmantè koupe sou August 22
Refleksyon

Lè sa a Jezi di Douz yo, 'E nou menm?
ou vle ale tou?
Jan 6:67-68

Swiv Jezi vle di ke Lespri a te dirije jan li te dirije nan chak etap nan vwayaj li a. Sa a enplike yon disènman vrèman pèsonèl men li pa janm yon endividyalis. Lespri Bondye a se toujou lespri kominote a, kominyon ak sè ak frè imen nou yo ak kominyon ak tout kreyasyon an. Li pa difisil pou wè Lespri a ap travay nan gwo mouvman epòk nou an- Mouvman ekolojik la, mouvman k ap chèche jistis ak lapè sitou pou pòv yo sou tè a, ak mouvman fanm k ap chèche egalite total pou fanm yo. Malgre tout echèk imen ak peche ki jwe yon wòl nan mouvman sa yo, yo se kote Lespri Bondye a ap travay avèk fòs, li rele nou nan pati pa nou nan mouvman liberasyon ak espwa sa yo.
Denis Edwards

Lapriyè

Se pou mwen rete fidèl nan vizyon levanjil la.

Aksyon

Èske kè m touche pa nenpòt nan mouvman sa yo?
Ki kote m ka mete efò m pou m ede w rive fè rèy Bondye a?

Lekti Sigjere

Anpil nan disip li yo te retounen nan fason yo te viv anvan yo
epi yo pa akonpaye l ankò.
Simon Pyè reponn li: Mèt, ki moun pou nou ale? Ou gen mesaj lavi etènèl la, e nou kwè; nou vin konnen ou se Sen Bondye a.
Jan 6:60-67

Pa gen okenn bagay tankou Krisyanis a pri ki ba. Swiv Jezi vle di naje kont kouran, renonse a sa ki mal ak egoyiss
Pap Francis

Swiv Kris la nan pouvwa Lespri a vle di pote nan monn nou an fòm levanjil la: padon, pi bon nouvèl ke nenpòt moun ka tande, pou tout moun ki anvi li, ak jijman pou tout moun ki ensiste pou dezumanize tèt yo ak lòt moun pa yo. kontinye fyète, enjistis, ak Evaris.
NT Wright

Adorasyon Jezi se pito inofansif ak san risk; aktyèlman swiv Jezi chanje tout bagay.
Richard Rohr

Kesyon Legliz la konfwonte jodi a se pa ankò si nonm nan lari a kapab konprann yon mesaj relijye, men ki jan yo sèvi ak medya kominikasyon yo pou kite l gen tout enpak mesaj Levanjil la.
Pap Jan Pòl II

Mwen panse se fènwa anvan douvanjou, paske pwochen evolisyon an pral yon evolisyon konsyans olye de yon revolisyon kominikasyon.
Ram Dass
 

Ouvèti espirityèl se pa yon retrè nan kèk domèn imajine oswa twou wòch ki an sekirite. Se pa yon rale lwen, men yon manyen nan tout eksperyans nan lavi ak sajès ak ak yon kè nan jantiyès, san okenn separasyon.
Jack Kornfield

Gwo leson an se ke sakre a se nan òdinè, ke li se jwenn nan lavi chak jou yon moun, nan vwazen li, zanmi, ak fanmi li, nan lakou yon moun.
Abraham Maslow

Moun ki pa swiv Jezi yo pa disip li yo. Li senp konsa. Moun k ap suiv yo, e moun ki pa suiv yo pa suiv yo. Swiv Jezi vle di swiv Jezi nan yon sosyete kote jistis dirije, kote lanmou fòme tout bagay. Suiv Jezi vle di pran rèv li epi travay pou li.
Scot McKnight