Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

23 out

Kòmantè koupe sou August 23

Refleksyon

Paradig émergentes wè lavi kretyen an kòm yon lavi de relasyon ak transfòmasyon. Être kretyen se pa pou ranpli kondisyon pou yon rekonpans alavni nan yon lòt lavi. Olye de sa, lavi kretyen an se yon relasyon ak Bondye ki transfòme lavi nan prezan an.

Kè Krisyanis la

Lapriyè

Se pou mwen viv nan moman prezan an.

Aksyon

Ki jan nou ka nan relasyon ak travay ansanm nan yon fason mond lan vrèman bezwen? Kisa sa vle di yon kominote?

Lekti Sigjere

Mwen menm, Kreyatè a, te bay pèp mwen an lavi. Lapè, lapè pou byen lwen ak toupre, di Seyè a; epi mwen pral geri yo.
Ezayi 57:19

Konsa, antanke moun Bondye chwazi yo, ki sen e byenneme yo, mete yon konpasyon sensè, jantiyès, imilite, dousè, ak pasyans youn sipòte lòt e youn padone lòt. . . jan Seyè a te padonnen ou, se konsa ou dwe fè. Ak sou tout bagay sa yo mete sou lanmou, se sa ki lyen an nan pèfeksyon. Epi se pou lapè Kris la kontwole kè nou, lapè kote nou te rele nou tou nan yon sèl kò.  
Kolosyen 3:12-15

Legliz la se pa yon òganizasyon sekou, yon antrepriz oswa yon ONG, men yon kominote moun, anime pa Lespri Sen an, ki te viv epi k ap viv mèvèy nan rankont ak Jezikri a epi ki vle pataje eksperyans sa a nan lajwa pwofon, mesaj delivrans Senyè a te ban nou.
Pap Francis

Libète ekstèn ke nou pral rive sèlman pral nan pwopòsyon egzak ak libète anndan an ke nou te grandi nan yon moman bay. Men, si sa a se opinyon ki kòrèk la nan libète, enèji chèf nou yo dwe konsantre sou reyalize refòm soti nan anndan an.
Gandhi

Lè nou kenbe tèt nou kòm yon sistèm ki angaje nan renmen, nou kreye yon jaden lapè mòfojenik, yon sèl kote dousè ak pasyans koule soti nan rekonesans enb nan koneksyon nou an ak tout moun... Kenbe memwa ak misyon Jezi a se pa sou fè l '. Objektif adorasyon nou an, men se pou nou fè tèt nou plas rèy Bondye a.
Sezi radikal

Lavi a se yon sezon Lavan ki konstan: nou toujou ap tann pou nou vin, dekouvri, konplete, akonpli. Espwa, lit, laperèz, atant ak pwogrè yo tout fè pati eksperyans nou.
Anonim