Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

24 out

Kòmantè koupe sou August 24

Refleksyon

Si w wè Bondye byen klè, w ap konpòte w yon fason ki bon e moun. Konpòtman dwat ou pa kimilatif mennen nan vrè yo te; ke yo te vre ou mennen nan evantyèlman bon konpòtman. Nou prèske tout panse ke bon moralite ap mennen nan inyon mistik, men, an reyalite, sendika mistik pwodui moralite kòrèk-ansanm ak anpil lajwa. Ak pi gwo sipriz la se ke, pafwa, move repons moral se efondreman nan ego a ki mennen nan tonbe nan men Bondye vivan an.
Richard Rohr, Espwa Kont fènwa,

Lapriyè

Se pou m chèche w, o Bondye, pou m fè m jistis.

Aksyon

Kouman mwen ka aji selon kwayans mwen jodi a? Ki jan mwen ka evite pran nan konpòtman kontrè?

Lekti Sigjere

Se sa Bondye mande w, se sèlman sa..
Aji jis...
Renmen ak tandrès
Mache avèk imilite ak Bondye w la.
Mika 6-8

Se pou nou renmen Seyè a, Bondye nou an, ak tout kè nou, ak tout nanm nou, ak tout lide nou. Sa a se gwo ak premye kòmandman an. Epi yon dezyèm se tankou li: Ou dwe renmen pwochen ou menm jan ou renmen tèt ou. Sou de kòmandman sa yo depann tout Lalwa ak Pwofèt yo.
Matye 22.37-40

Pi wo pase tout favè ak kado ke Kris la bay byenneme li a se sa ki genyen nan simonte pwòp tèt ou.
Sen Franswa Assisi

Si sa a pral yon nasyon kretyen ki pa ede pòv yo, swa nou dwe pretann ke Jezi te menm egoyis menm jan ak nou, oswa nou dwe rekonèt ke li te kòmande nou renmen pòv yo ak sèvi yo. bezwen san kondisyon ak Lè sa a, admèt ke nou jis pa vle fè li.
Stephen Colbert

Pi gwo kòz sèl nan ateism nan mond lan jodi a se kretyen: ki rekonèt Jezi ak bouch yo, ki soti nan pòt la, epi nye li pa fason yo vi. Se sa yon monn enkwayan tou senpleman jwenn enkwayab.
Kevin Max

Mond lan bezwen wè kretyen yo boule, pa ak kòlè pwòp tèt ou-dwa sou moral yo glisman nan peyi nou an, men ak pasyon pou Bondye.
Kevin DeYoung

Objektif tout gwo tradisyon relijye yo se pa pou konstwi gwo tanp deyò, men pou kreye tanp bonte ak konpasyon andedan, nan kè nou.
Dalai Lama

Kite relijyon ou a mwens nan yon teyori ak plis nan yon zafè renmen. 
GK Chesterton