Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

27 out

Kòmantè koupe sou August 27
Refleksyon

Kiyès ou di mwen ye?
Matye 13;16-20

Se yon kesyon nou dwe reponn pou tèt nou. Li mande nou ale pi lwen pase repons pat nou te aprann yo oswa estereyotip kiltirèl Jezi ak ki antoure nou. Kiyès Jezi sa a pou nou nan lavi pèsonèl nou? Ki jan lavi l gen enpak sou nou? Èske pawòl li yo afekte lavi nou? "Ki moun ou di mwen ye?" Repons lan pral divilge anpil bagay sou nou menm jan li fè sou li.

Lapriyè


Seyè, pou m' ka wè.
Lik 18:41

Aksyon

Reflechi sou kesyon an. Panse ak imaj ou sou Jezi. Li kèk ekriti kontanporen sou Jezi. Èske Jezi afekte lavi w yon fason ki gen sans?

Lekti Sigjere

Jezi pati ak disip li yo nan ti bouk Sezare Filip yo. e sou wout la li mande disip li yo: "Ki moun yo di mwen ye?" Yo reponn li: Jan Batis la. ak lòt moun, Eli; e gen lòt ankò, youn nan pwofèt yo.” Li mande yo: "Men, ki moun nou di mwen ye?"
Matye 13:16-20

Mwen envite tout kretyen, toupatou, nan moman sa a menm, nan yon renouvle rankont pèsonèl ak Jezikri, oswa omwen yon ouvèti pou kite l rankontre yo.
Pap Francis

Nou kwè ak tout fòs lespri nou ke limanite gen yon bezwen siprèm, prensipal e iranplasabl ki ka satisfè sèlman grasa Jezikri, premye pitit pami lèzòm, tèt limanite nouvo a, nan ki chak moun rive nan pwòp tèt li. realizasyon.
Pap Pòl VI

Nan epòk nou an, teyoloji te rekipere limanite otantik Jezikri a, sonje istwa konkrè li a, reyalize pouvwa liberasyon li pou pòv yo ak oprime yo, epi sonde lajè ak pwofondè pouvwa sove l 'pou pèp yo nan mond lan ak tout tè a li menm.
Elizabeth Johnson

Tout pwen nan wayòm Bondye a se Jezi te vin rann temwayaj sou vrè verite a, ki se san vyolans. Lè Bondye vle pran kontwòl mond lan, li pa voye tank yo. Li voye pòv ak dou yo antre.
NT Wright

Jezi te fè konnen Bondye gen konpasyon. Jezi te pale de Bondye konsa: “Nou gen konpasyon, menm jan Bondye gen konpasyon.” Konpasyon se kalite prensipal figi santral yo nan de nan parabòl ki pi popilè li yo: papa a nan parabòl Pitit Gason Pwodig la ak Bon Samariten an. Epi Jezi li menm, kòm yon manifestasyon sakre a, yo souvan pale de li kòm yon konpasyon.
Marcus Borg

Pwen mwen, yon lòt fwa ankò, se pa ke ansyen moun sa yo te rakonte istwa literal epi kounye a nou ase entelijan pou pran yo senbolikman, men ke yo te di yo senbolikman e kounye a nou se bèbè ase yo pran yo literalman.
John Dominic Crossan

Menm moun ki te renonse Krisyanis e ki te atake l, nan mitan yo toujou swiv ideyal kretyen an, paske jiskaprezan ni sibtilite yo, ni adore kè yo pa te kapab kreye yon ideyal pi wo nan moun ak nan vèti pase ideyal Kris la bay. nan ansyen.
Fyodor Dostoyevsky

Mwen se yon istoryen, mwen pa yon kwayan, men mwen dwe konfese kòm yon istoryen ke predikatè san lajan sa a soti nan Nazarèt se irevokabl sant la nan listwa. Jezikri se fasilman figi ki pi dominan nan tout listwa.
HG Wells

 Lè mwen te timoun mwen te resevwa enstriksyon ni nan Bib la ak nan Talmud la. Mwen se yon jwif, men mwen kaptive pa figi lumineux Nazarèt la... Pèsonn pa ka li Levanjil yo san yo pa santi prezans aktyèl la nan Jezi. Pèsonalite li bat nan chak mo. Pa gen okenn mit ki ranpli ak lavi sa yo.
Albert Einstein

Mesaj Kris la se pa Krisyanis. Mesaj Kris la se Kris la.
Gary Amirault