Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

27 out

Kòmantè koupe sou August 27
Refleksyon

Lemonn antye se fanmi mwen.
Pap Jan XXIII

 Malgre ke ansyen tradisyon yo rakonte menm istwa a, syans te dekouvri ke tout lavi te gen orijin li nan menm eksplozyon cosmic ki te fèt apeprè 14 milya ane de sa. Nou tout fèt ak menm eleman; nou tout gen rapò. Nou fèt ak pousyè zetwal ak lemonn antye se fanmi nou. Si nou te kapab elaji lespri nou pou vrèman kwè ke, lè sa a doulè a ak kè kontan, privasyon ak byennèt, danje ak sekirite tout moun ta enpòtan pou nou tankou si yo te rive pou manm fanmi imedya nou yo. Nou ta vle pwolonje bay tout moun swen, enkyetid, ak asistans nou ta bay fanmi nou ki ta ka nan menm sikonstans yo, paske, nou ta wè youn lòt kòm fanmi ak kontak ak lanmou ka ranplase endiferans oswa rayisman. Lè sa a, nou ta ka aksepte tout kilti, tout ras, tout ekspresyon fanmi resan ak respè epi eseye bati yon mond nan lapè ak sifizans pou tout moun ta ranplase konfli ak Evaris.

Lapriyè

Sa tout ka fè yon sèl.

Aksyon

Konsidere konsèp fanmi w nan kontèks pawòl Jan XXIII la. Ki atitid ou anvè konsèp nouvo syans la? Èske gen ekspresyon fanmi ou gen kèk malèz? Ki kote w ka panse w sou fanmi imen an?

Lekti Sigjere

Ala bon ak bèl lè frè yo ap viv ansanm nan inite!
 Sòm 133:1

Yonn pote chay lòt, epi konsa n'a akonpli lalwa Kris la.
Galat 6:2

Nou bezwen ranforsi konviksyon ki nou en sel fanmir imen
Pap Francis.

  Limanite mwen an mare nan pa w la, paske nou kapab sèlman moun ansanm.
Achevèk Desmond Tutu

Lwayote nou dwe depase ras nou, tribi nou, klas nou, ak nasyon nou an; e sa vle di nou dwe devlope yon pèspektiv mondyal.
Martin Luther King, Jr.

 Fanmi yo kenbe sosyete yo ansanm, epi relasyon ant jenerasyon pwolonje eritaj sa a sou tan. Jounen Entènasyonal Fanmi ane sa a se yon okazyon pou selebre koneksyon ant tout manm konstelasyon ki fòme yon fanmi. Se yon opòtinite tou pou nou reflechi sou fason tandans sosyal ak ekonomik yo afekte yo – ak sa nou ka fè pou ranfòse fanmi yo an repons.
Ban Ki-moon

Avni lapè ak pwosperite ke nou chache pou tout pèp sou latè bezwen yon fondasyon tolerans, sekirite, egalite ak jistis. Fondasyon sa a se fanmi an. Se sèlman lè yo pwoteje fanmi yo, kont grangou ak fwagmantasyon, yo ka pwospere epi kontribye nan fanmi nasyon yo ki se Nasyonzini.
Kofi Annan

Limyè inite a tèlman pwisan ke li ka klere tout tè a.
Bahaullah

 Mond lan se peyi mwen, tout limanite se frè m ', epi fè sa ki byen se relijyon mwen an.
Thomas Paine 

Pandan ke lespri vwazinaj la te enpòtan sou fwontyè a paske vwazen yo te tèlman kèk, li pi enpòtan toujou kounye a paske vwazen nou yo anpil.
Jwèt Lady Bird Johnso

Gen reyalite nou tout pataje, kèlkeswa nasyonalite nou, lang, oswa gou endividyèl nou. Menm jan nou bezwen manje, se konsa nou bezwen nouriti emosyonèl: lanmou, jantiyès, apresyasyon, ak sipò nan men lòt moun. Nou bezwen konpran nou lanvironnman e nou relasyon avek li. Nou bezwen satisfè sèten grangou anndan yo: bezwen pou kontantman, pou lapè nan lespri - pou sajès.
Swami Kriyananda

Menmsi nou ka parèt diferan oswa nou soti nan diferan kote, nou tout fè pati yon sèl ras. Ras imen an. Nan bèl mond sa a n ap viv nan, nou tout se youn.”
Medea Kalantar