Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

28 out

Kòmantè koupe sou August 28

Refleksyon

Paske, tout moun ki egzalte tèt li pral imilite,
Men, moun ki bese tèt li pral leve.
Lik 14:7-14

Distenksyon sosyal ki te trè klè nan mond Jezi a toujou prezan nan tan nou an. Li te klè ki moun ki te pi wo ak pi ba, enkli ak eskli, enpòtan ak san enpòtans. Li toujou enpòtan twò souvan nan kominote kretyen nou yo. Jezi kenbe disip li yo nan yon seri valè diferan. Yo rele yo pou yo imilite tèt yo epi chèche modèl yon sistèm sosyal ki make pa enklizyon radikal. Li se yon kontras sevè ak sa mond li a te genyen. Imilite ak enklizyon te trè raman konsidere kòm bèl kalite nan mond lan moral Greko-Women. Poutan, sa yo se valè Jezi te soutni. Te gen yon ranvèse. Yo dwe chwazi plas ki pi ba a epi moun ki pa ka retounen envitasyon an, "pòv, enfim, enfim, ak avèg", yo dwe envite. Mond lan vire tèt anba pa yon vizyon radikal ke tout moun yo envite nan kominote a nan Jezi. Nan epòk nou an, nenpòt kominote kretyen adore ki pa fòme pa sa a ap nye vizyon wayòm Jezi te revele nan Levanjil Lik la.

Lapriyè

Akeyi youn lòt menm jan Kris la akeyi nou,
Women 15:7 

Aksyon

Ki moun ki "pòv, bwete ak avèg" nan mond sosyal ou a? Ki jan yo eskli oswa enkli yo nan kominote w la? Ki jan chèf relijye w yo trete yo? Ki sa ki espere"? Ki kote "pi wo kote yo" sou tab la?

Lekti Sigjere

Lè ou fè yon manje midi oswa yon dine,
pa envite zanmi w oswa frè w yo
oswa fanmi ou oswa vwazen rich ou,
nan ka yo ka envite ou tounen epi ou gen ranbousman.
Okontrè, lè ou fè yon resepsyon,
envite pòv yo, enfim, enfim, avèg;
n ap beni tout bon paske yo pa ka rann ou.
Lik 14:7-14

Aprann nan men mwen, paske mwen dou e mwen enb nan kè.
Mak 11:29

Se pou Legliz la toujou yon kote mizèrikòd ak espwa, kote tout moun yo akeyi, renmen ak padone,
Pap Francis

Levanjil la se anvan tout lòt bagay yon apèl viv yon fason diferan, pou lavi ka pataje ak lòt moun.
Richard Rohr

Idantite Jezi kòm youn nan pi piti nan sa yo se pa yon nosyon amoure, charitab; se reyalite Jezi. Moun ki san kay, pòv yo, moun ki nan prizon yo se zanmi Jezi, fanmi, disip, ak disip yo, ak Jezi li menm. Jessica C. Williams

Fellowship se yon kalite apatenans ki pa baze sou estati, siksè, oswa sèks, men olye de sa ki baze sou yon kwayans pwofon ke tout moun enpòtan, tout moun se akeyi, ak tout moun yo renmen, pa gen okenn kondisyon, pa gen okenn eksepsyon.
Brian McLaren

Mwen priye, mwen reve pou nou vin yon pèp ke nou konnen pa paske nou gen yon gwo clochwa oswa bèl vitrail oswa bilding enteresan men paske nou tèlman akeyan, tèlman selebrasyon, ke nou toujou ap envite lòt moun nan ak pataje Jezi.
Chris Lanmè