Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

3 Out

Kòmantè koupe sou August 3

Refleksyon

Ki jan yo jwenn yon vrè fason pou viv pa toujou klè anba kouch move enfòmasyon ak presyon nou rankontre nan lavi chak jou. Li pa fasil pou kenbe fèm lè nou fè fas ak chwa difisil. Sou ki sa nou baze relasyon nou, etik travay nou, sistèm kwayans nou, chwa politik nou yo? Èske nou te pran yon angajman nan senserite ak nan lafwa? Èske nou ka viv yon etik lavi ki konsistan? Angajman levanjil nou an ta dwe reflete nan fason n ap viv.

Lapriyè

Se pou m sensèman chèche laverite e pou m viv lavi m fidèlman.

Aksyon

Ki repons mwen an nan kesyon an: "Èske mwen vrèman vle di li?"

Lekti Sigjere

Pa kite pèsonn twonpe w ak mo vid... Se poutèt sa, pa vin patnè avèk yo; paske nan yon tan ou te fènwa, men kounye a ou limyè nan Seyè a. Mache tankou pitit limyè paske fwi limyè a jwenn nan tout sa ki bon, ki dwat ak verite, epi eseye disène sa ki fè Seyè a plezi. Pa patisipe nan zèv fènwa ki san rezilta yo, men pito ekspoze yo.
Efezyen 5:6-11

Èske nou pare pou nou vin kretyen aplentan, ki montre angajman nou pa pawòl ak aksyon nou?
Pap Francis

Yon lavi se swa tout espirityèl oswa pa espirityèl ditou. Okenn moun pa ka sèvi de mèt. Lavi w fòme pa fen w ap viv la. Ou fèt nan imaj la nan sa ou vle.
Thomas Merton

Si ou pa planifye pou viv lavi kretyen totalman angaje nan konnen Bondye ou ak mache nan obeyisans Bondye, Lè sa a, pa kòmanse, paske se sa Krisyanis la tout sou. Se yon chanjman sitwayènte, yon chanjman nan gouvènman, yon chanjman nan fidelite. Si ou pa gen okenn entansyon kite Kris la dirije lavi ou, Lè sa a, bliye Krisyanis; se pa pou ou.Kay Arthur

Zam ki pi pwisan sou tè a se nanm imen an sou dife.

Ferdinand Foch

Genyen sèlman de opsyon konsènan angajman. Ou swa anndan oswa deyò. Pa gen yon bagay tankou yon lavi nan mitan.
Pat Riley

Lanmou se yon angajman ki pral teste nan zòn ki pi vilnerab nan espirityalite, yon angajman ki pral fòse ou fè kèk chwa trè difisil. Se yon angajman ki mande pou w fè fas ak move lanvi w, avaris w, fyète w, pouvwa w, dezi w genyen pou w kontwole, tanperaman w, pasyans ou, ak tout domèn tantasyon Bib la pale aklè. Li mande kalite angajman Jezi demontre nan relasyon li genyen ak nou.
Ravi Zacharias

Mwen renmen Kris ou a, mwen pa renmen kretyen ou yo. Kretyen ou yo pa sanble ak Kris ou a.
Mahatma Gandhi

Angajman se yon gwo pati nan sa mwen ye ak sa mwen kwè. Ki jan ou angaje pou genyen? Ki jan ou angaje w pou w vin yon bon zanmi? Pou w fè konfyans? Pou gen siksè? Ki jan ou angaje w pou w yon bon papa, yon bon koekipye, yon bon modèl? Gen moman sa a chak maten lè ou gade nan glas la: Èske ou angaje, oswa ou pa?
LeBron James

Twòp kretyen gen yon angajman nan konvenyans. Yo pral rete fidèl osi lontan ke li an sekirite epi yo pa enplike risk, rejè, oswa kritik. Olye pou yo kanpe poukont yo devan defi oswa tantasyon, yo tcheke pou wè nan ki direksyon zanmi yo prale.
Charles Stanley

Lè w ap antoure pa moun ki pataje yon angajman pasyone nan yon objektif komen, anyen posib.
Howard Schultz

Angajman se yon zak, pa yon mo.
Jean-Paul Sartre