Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

31 Out

Kòmantè koupe sou August 31
Refleksyon

Bondye ki gen tout pouvwa; Nou fè lapriyè serye nou pou Ou kenbe Etazini nan pwoteksyon sen Ou; ke Ou pral fè kè sitwayen yo kiltive yon lespri soumisyon ak obeyisans gouvènman an; epi antretni yon afeksyon fratènèl ak lanmou youn pou lòt ak pou parèy yo nan peyi Etazini an jeneral. Epi finalman, w ap kontan anpil pou w dispoze nou tout pou nou fè jistis, renmen mizèrikòd, ak ajite tèt nou ak charite, imilite, ak tanperaman pasifik nan lespri sa a ki te karakteristik Otè divin relijyon beni nou an, ak san yon imite imilite ki gen egzanp nan bagay sa yo nou pa janm ka espere yo dwe yon nasyon ereuz. Tanpri, fè lapriyè nou grasa Jezikri, Seyè nou an. Amèn.
Lapriyè atribiye a George Washington

Lapriyè

O Bondye, pwoteje epi gide pèp ou a.

Aksyon

 Pran tan jodi a pou w priye pou peyi nou an. Edike tèt ou nan reyalite pa fiksyon.

 Lekti Sigjere

Paske, kisa sa ap pwofite yon moun si li genyen lemonn antye e li pèdi nanm li? Oubyen, kisa yon moun ta dwe bay pou nanm li?
Matye 16:25 

Jezi te konnen panse yo epi li di yo: “Tout nasyon ki divize kont tèt li pral detwi, e tout vil oswa tout fanmi ki divize kont tèt li p ap kanpe.  Matye 12:25

Si ou vle lapè travay pou jistis.
Pap Pòl VI

Yon kay divize kont tèt li pa ka kanpe... Mwen pa atann Inyon an ap fonn — mwen pa atann kay la tonbe — men mwen espere li pral sispann divize.
Abraham Lincoln

Nenpòt moun ki ta abandone libète pou yon ti sekirite tanporè pa merite ni libète ni sekirite.
Benjamen Franklin

Konstitisyon nou an te fèt sèlman pou yon pèp moral ak relijye. Li totalman ensifizan pou gouvènman an nenpòt lòt.
Jan Adams

Gwo poto tout gouvènman ak lavi sosyal se vèti, moralite ak relijyon. Sa a se zam la, zanmi m ', ak sa a pou kont li, ki rann nou irézistibl.
Patrick Henry