Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

4 Out

Kòmantè koupe sou August 4

Refleksyon

Lè nou gade lavi Jezi a, nou wè li patisipe nan yon ministè konpasyon.
Nou wè li gen rapò ak bezwen ki bò kote l. Kisa sans konpasyon sa a ofri? Rezilta ki pi enpòtan nan konpasyon se ke li soulaje soufrans. Li fè lavi pi tolerab. Konpasyon ankouraje nou pou nou jwenn lanmou pou moun ki nan bezwen yo. Pifò moun gen yon konpasyon enteryè natirèl. Sa a evidan nan moman trajedi oswa katastwòf. Endividyèlman ak antrepriz, nou reponn ak yon enèji abilite pou itilite ki gen entansyon antyèman. Konpasyon nou pa tèlman evidan nan tèren piblik la. Souvan, fanatikman angaje nan yon ideoloji, ensansib oswa san enfòme sou sitiyasyon an nan moun inosan kenbe nan konsekans yo nan desizyon li yo, nou pèdi sans konpasyon nou. Nou bliye bezwen moun yo epi sèlman reyaji a menas yo, reyèl oswa imajine, ke sistèm enjis perpétuer.

Lapriyè

Se pou nou viv nan konpasyon Jezi.

Aksyon

Reflechi sou pwòp lespri konpasyon ou. Ki jan li pwolonje ak moun ak ki moun ou pa vin an kontak oswa ki gen style lavi, relijye oswa politik persuasion diferan de ou a? Èske angajman pou yon sèl ideoloji bouche ouvèti ou a lòt enfòmasyon?

Lekti Sigjere

Se pou youn ak lòt, gen konpasyon,
youn padone lòt menm jan Bondye te padone nou nan Kris la.
Efezyen 4:3-5,2

Frè ak sè:
Pa lapenn Lespri Sen Bondye a,
ak ki ou te sele pou jou redanmsyon an.
Tout anmè, kòlè, kòlè, rèl, ak jouman
dwe retire nan men ou, ansanm ak tout malveyans.
Epi se pou youn ak lòt, gen konpasyon,
youn padone lòt menm jan Bondye te padone nou nan Kris la.
Efezyen 4:30 – 5

Ki kantite nou ka janm konnen sou lanmou ak doulè nan yon lòt kè? Konbyen nou ka espere konprann moun ki te soufri pi gwo kè sere, pi gwo privasyon, e Annou pa souzèstime kijan li difisil pou nou gen konpasyon. Konpasyon difisil paske li mande dispozisyon anndan an pou ale ak lòt moun kote yo fèb, vilnerab, poukont yo, ak kase. Men, sa a se pa repons espontane nou an nan soufrans. Sa nou anvi plis se elimine soufrans lè nou chape anba li oswa nou jwenn yon gerizon rapid pou li.
Henri JM Nouwen

Si w gen moun ki pral ekskli nenpòt nan kreyati Bondye yo nan abri konpasyon ak pitye a, w ap gen moun ki pral aji menm jan ak lòt parèy yo.
Saint Francis nan Assisi

Zak ki pi senp yo nan jantiyès yo gen plis pouvwa anpil pase mil tèt bese nan lapriyè.
Mahatma Gandhi

Vrè konpasyon se plis pase voye yon pyès monnen bay yon mandyan; li vin wè ke yon edifis ki pwodui mandyan bezwen restriktirasyon.
 Martin Luther King Jr.

Lanmou ak konpasyon se nesesite, pa liks. San yo, limanite pa ka siviv.
 Dalai Lama XIV

Lide konpasyon an antye baze sou yon konsyans pike nan entèdepandans nan tout bèt vivan sa yo, ki tout fè pati youn ak lòt, ak tout patisipe youn nan lòt.
Thomas Merton

Pa fè jijman kote ou pa gen konpasyon.
Anne McCaffrey.

Konpasyon se pa sèlman santi ak yon moun, men chèche chanje sitiyasyon an. Souvan moun panse konpasyon ak lanmou se jis santimantal. Non! Yo trè egzijan. Si ou pral gen konpasyon, prepare pou aksyon!
Desmond Tutu 

 Konpasyon se pa feblès, e enkyetid pou malere se pa sosyalis.
Hubert Hubert H. Humphrey 

Paske pa gen anyen ki pi lou pase konpasyon. Pa menm pwòp doulè a pa peze tèlman lou tankou doulè a yon moun santi ak yon moun, pou yon moun, yon doulè entansifye pa imajinasyon an ak pwolonje pa yon santèn eko.
Milan Kundera