Vin yon Asosye oswa Agrégée

IMG 0884 (2)

Vin yon Asosye

Asosye yo se yon kominote layik ki santi yon angajman pou yo viv lavi yo selon karis kominote Jozèf la, "Lanmou Bondye ak chè vwazen san distenksyon, pou tout moun ka fè youn." Asosye yo se manman, papa, granparan ak moun ki pa marye. Asosye yo rankontre chak mwa pou lapriyè epi bati kominote nan Kominote Asosye Lokal (LAC). Yo patisipe nan apèl Bondye pou renmen ak sèvi selon fason yo viv.

Asosye yo envite nan retrè ak atelye sou:

  • Ansèyman Sosyal Katolik
  • Anti-rasis ak transfòmasyon kominote nou yo
  • Karèm ak Lavan Jounen Lapriyè
  • Lapriyè ak espirityalite

Asosye yo patisipe nan divès aktivite sèvis, tankou:

  • Fè volontè nan kouvan ak mezon retrèt Maria Regina
  • Inisyativ jistis sosyal, enkli Long Island Immigration Clinic
  • Kanpay ekri kat pou Sè ki rete lakay yo plizyè fwa pa ane

Si w chèche yon lanmou pi pwofon pou Bondye ak pwochen epi ou vle fè pati yon kominote lapriyè, pataje lafwa ak sipò, ou ta ka vle konsidere vin yon Asosye CSJ. 

IMG 4644

Vin yon Agrégée

Tèm Agrégée - pwononse ah-gre-AHEY - soti nan franse pou "atache ak" oswa "agrégées ak." Se yon fòm manm nan kongregasyon an ki soti nan fondasyon an nan Lafrans 17yèm syèk la, lè Sè yo. Sen Jozèf te swa kanonik te pwomèt "sè prensipal" oswa sa yo rele Agrégées oswa "sè peyi." Yo pa t fè ve nan povrete, chastete ak obeyisans men yo te viv dapre konstitisyon an nan Sè Sen Jozèf la menm jan Sè yo te fè. 

Agrégées modèn yo se fanm ki angaje tèt yo nan lanmou aktif ak enklizif pou Bondye ak frè parèy la jan yo eksprime nan lespri ak espirityalite karis la ak misyon Sè Sen Jozèf yo. Yo pran dwa ak responsablite yo nan manm nan kominote a atravè yon ve fidelite ki pa kanonik.  

Ou enterese vin yon Asosye oswa Agrégée Sè St. Joseph? Vle aprann plis? Si se konsa, voye yon imèl bay formation@csjbrentwood.org