Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

1ye desanm

Kòmantè koupe sou December 1
Refleksyon

Lavi nou se yon sezon Lavan konstan: n ap tann toujou. Nou vle vin, dekouvri, ranpli, akonpli. Nou wè sa nan distans la kòm yon bagay k ap vini. Nou gade nesans Jezi kòm Bondye k ap vini nan mitan nou, men verite a se ke Bondye se Sous tout moun prezan kounye a. Prezans Bondye rele nou nan tout kreyasyon an, nan anndan moun nou renmen yo, nan tout sa nou santi nan tèt nou. Se pa Bondye ki dwe vini men nou dwe retounen. Lavent se sou konsyans, redekouvèt, ak sonje ke "Bondye se renmen ak moun ki rete nan renmen rete nan Bondye ak Bondye nan yo."

Lapriyè

Se pou sezon sa a se yon tan nan transfòmasyon ak pwogrè nan Lavenman nan nou an lavi.

Aksyon

Rete trankil epi konnen ke Bondye isit la.

Lekti Sigjere

Mwen menm, Kreyatè a, te bay pèp mwen an lavi. Lapè, lapè pou byen lwen ak toupre,
Seyè a di; e mwen pral geri yo.
Ezayi 57:19

Mete sou lanmou ki se lyen pèfeksyon an. Epi se pou lapè Kris la kontwole kè nou lapè kote nou te rele nou tou nan yon sèl kò.
Kolosyen 3:12-15

Se bèl travay Lavan an pou reveye nan nou tout souvni bonte e konsa ouvri pòt espwa yo.
Pap Benedict XVI.

Mo laven an vle di "atant." Ki sa lavenman ka fè pou nou se kreye yon sans espwa.
Louie Giglio

Senyè a ap vini, li toujou ap vini. Lè w gen zòrèy pou w tande ak je w pou w wè, w ap rekonèt li nenpòt moman nan lavi w. Lavi se Lavan; lavi a se rekonèt vini Senyè a.
Henri Nouwen

Lè nou kenbe tèt nou kòm yon sistèm angaje nan renmen, nou kreye yon jaden mòfojenik lapè, yon sèl kote dousè ak pasyans koule soti nan rekonesans enb nan koneksyon nou an ak tout moun. Kenbe memwa ak misyon Jezi a se pa pou fè l 'objektif adorasyon nou an, men sou fè tèt nou an plas nan rèy Bondye a.
Sezi radikal

Konviksyon emosyonèl pwofon sa a nan prezans nan yon pouvwa rezònman siperyè, ki revele nan linivè a enkonpreyansib, fòme lide mwen sou Bondye.
Albert Einstein

Nwèl te pèdi sans li pou nou paske nou te pèdi lespri esperans. Nou pa ka prepare pou yon obsèvans. Nou dwe prepare pou yon eksperyans.
Handel Brown

Kreyasyon se konsa prezans Bondye nan kreyati yo. Teyolojyen grèk Otodòks Philip Sherrard te ekri ke “Kreyasyon pa mwens ke manifestasyon Èt kache Bondye a”. Sa vle di ke nou menm ak tout lòt kreyati viv pa yon sakre ki entim inexprimable, paske pou chak kreyati, kado lavi a se yon pati nan souf ak lespri Bondye.
Wendell Berry