Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

12 desanm

Kòmantè koupe sou December 12
 Refleksyon

Fraz 'Prepare chemen Senyè a' se santral nan Lavann: Chemen Senyè a se chemen retounen nan Bondye. Swiv fason sa a mennen nou soti nan nenpòt izolman nou yo ak izolman nou ka gen nan rekoneksyon. Nan Lavann, nou kontinye prepare chemen Granmèt la; nou kontinye tande yon vwa k ap rele nou pou nou fè tou dwat nan dezè a yon gran wout pou Bondye nou an. Nou rele pou nou rekonekte ak kwayans nan yon Bondye vivan. Lavann mande nou pou nou prepare nou pou eksperyans sa a.

Lapriyè

 Prepare wout la. Fè chemen an dwat.

 Aksyon

Pi bon preparasyon nou pou demen se bon itilizasyon jodi a.
Ki kote mwen bezwen fè rekoneksyon mwen an?

Lekti Sigjere

Koute, koute mwen,
Fè atansyon, vin jwenn mwen,
Koute, koute epi nanm ou ap viv.
Ezayi 55:3

Louvri je ou, alète zòrèy lespri ou, louvri bouch ou epi aplike kè ou
Konsa, nan tout kreyati yo, nou ka wè, tande, fè lwanj, renmen ak adore, fè lwanj ak onore Bondye nou an, pou tout lemonn pa leve kont nou.
Vwayaj nanm nan pou Bondye

Yon moun k ap tann se yon moun pasyan. Mo pasyans vle di volonte pou nou rete kote nou ye a epi viv sitiyasyon an plen nan kwayans ke yon bagay kache la pral manifeste pou nou.
Henri JM Nouwen

Jezi te kwè ke anpil nan kontanporen l yo te anvayi ak move lide sou Bondye e yo t ap chèche eksperyans yo nan Bondye nan move kote. Li te rekonèt ke kèk nan pi gwo obstak nan konvèsyon yo se te lide ak imaj ki anrasine ki te anpeche moun kwè ke Bondye te pwòch yo e ki te fè yo gen krentif pou Bondye .Ki jan moun yo rekonèt ke ... Bondye nan mitan yo? Jezi te fè klè ke te gen siy ki pa klè: lè moun yo aji oswa wè lòt moun nan yon fason ki bon, ki veridik, ki gen lanmou, ki padone, ki jis, ki gen mizèrikòd yo ta dwe reyalize ke sa yo se siy Lespri Bondye a ki prezan e ki aktif nan entèraksyon lèzòm. Jezi te ankouraje moun yo wè koneksyon an: viv nan renmen epi w ap viv nan Bondye.
Michel Morwood

Lè yon moun, ki gen espwa ak lafwa kòmanse sou chemen long aksyon pwofetik la,
li enposib vire sou kote nan pi piti bagay. Se poutèt sa pwofèt yo tèlman danjere, yo kriye nan sezon ak nan sezon an, ak politès ak malpoliteman, byen fò ak long. Apre sa, yo fè li paske yo te priye vizyon an, yo pa ka viv ak tèt yo epi fè otreman.
Joan Chittister, OSB

Bagay la fè, sanble mwen, se prepare tèt ou pou ou kapab yon lakansyèl nan nwaj yon lòt moun. Yon moun ki ka pa sanble ak ou. Pa ka rele Bondye menm non ou rele Bondye - si yo rele Bondye ditou. Ki moun ki pa ka danse dans ou oswa pale lang ou. Men, dwe yon benediksyon pou yon moun. Se sa mwen panse.
Maya Angelou

Lavan se tan pafè a pou netwaye ak prepare Chemen an. Lavan se yon kan fòmasyon sezon fredi pou moun ki vle lapè. Nan refleksyon ak lapriyè, nan lekti ak meditasyon, nou ka fè kè nou yon kote kote yon benediksyon lapè ta vle rete ak kote nesans Prens Lapè a ta ka fèt.
Edward Hays