Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

13 desanm

Kòmantè koupe sou December 13
Refleksyon

Semèn sa a nan Lavan nou rele pou nou kontan. Se yon moman difisil pou nou kontan nan peyi sa a. Kè nou lou. Se konsa, anpil nan Ameriken parèy nou yo te mouri nan viris sa a, se konsa anpil yo toujou san vaksen. Li enkyete nou. Gen yon malèz nan mefyans ak inakseptasyon nan reyalite a ki se jis kòm trè danjere pou nou. Li separe nou ak ensite nou fè kòlè. Men, sezon an rele nou pou "rejwi ak di mèsi nan tout sikonstans". Rejwi sa a se pa tèlman yon kesyon de santiman ke li se yon kesyon de aksyon. Pou nou gen plis lajwa, nou dwe travay nan li. Nou dwe fè fas ak move bagay ki rive. Lajwa se yon atitid anvè lavi. Lajwa se temwen nou espwa. Lajwa Lavan se yon repons a sa Bondye te revele nan Jezikri.

Lapriyè

Fè kè nou kontan toujou.

Aksyon

Ki jan aksyon w ka ede w kreye yon espri lajwa nan sikonstans prezan yo? Ki bagay espesifik ou ka fè pou w kenbe yon lespri ki gen espwa pou tèt ou ak pou lòt moun? Ki jan ou ka konbat fo ki ka touye moun?

Lekti Sigjere


Fè kè nou kontan toujou. Priye san rete. Nan tout sikonstans di mèsi.
1 Tesalonisyen 5:16

Moun ki simen ak dlo nan je pral rekòlte ak chante lajwa. Moun k'ap soti nan kriye, k'ap pote semans pou yo simen, y'a tounen ak chante lajwa, y'ap pote grap ak yo.
 Sòm 126:5-6

Lajwa adapte ak chanje, men li toujou andire, menm kòm yon ti limyè ki fèt nan sètitid pèsonèl nou ke, lè tout bagay yo di ak fè, nou enfiniman renmen.
Pap Francis

Lajwa se siy enfayib prezans Bondye.
 Pierre de Chardin

Nou pa ka geri mond lan nan lapenn, men nou ka chwazi viv nan kè kontan.
Joseph Campbell

Aprann selebre lajwa se youn nan gwo pratik lavi espirityèl la.
Joan Chittister

Lajwa fleri kote lespri ak kè ouvè.
Jonatan Lockwood Huie

Lajwa pa nan bagay yo; li nan nou.
Richard Wagner

Mwen defini kè kontan kòm yon sans soutni byennèt ak lapè entèn - yon koneksyon ak sa ki enpòtan.
Oprah Winfrey

Lajwa se fòm ki pi senp nan rekonesans.
Karl Barth

Chanje fason w panse epi w ap chanje fason w santi w.
Charmaine Smith Ladd

Jwenn kè kontan nan tout sa w chwazi fè. Chak travay, relasyon, kay... Se responsablite w pou w renmen l oswa chanje l.
Chuck Palahniuk