Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

16 desanm

Kòmantè koupe sou December 16
Refleksyon

Nan mitan fènwa a pandan solèy la desann nan pwen ki pi ba li a, nan mitan anvi ak esperans laven an, nou ka rejwi paske nou konnen sa nou espere a te deja rive. Divinite a te vin vizib. Mistè nou rele Bondye a te konnen nan Jezi. Byenke, kòm kretyen, nou kwè ke grasa Jezi Bondye te konnen pi totalman, nou kwè tou ke Bondye revele atravè tout kreyasyon an. Nou kontan paske Limyè Mond lan vini e li toujou klere nan fènwa monn sa a. Nou mete ansanm ak “dezè ak tè sèk” an espere pou yo fleri ankò epi anbrase chak aspè nan kreyasyon kòm yon revelasyon nan Bondye ki deja avèk nou.

Lapriyè

Fè kè nou kontan toujou nan Granmèt la. Mwen pral di li ankò: fè kè nou kontan!
Fil.4:4-7

Aksyon

Eseye viv konsyan de prezans Bondye toupatou. Ki jan ou wè Bondye nan ansèyman Jezi a? Ki jan ou fè Bondye nan kreyasyon? Kouman konsistan ou kwayans ak aksyon ak sa a?

Lekti Sigjere

Dezè a ak tè sèk yo pral kontan;
dezè a pral kontan, li pral fleri.
Tankou krok la, li pral pete nan fleri;
l'ap rejwi anpil, l'ap rele nan kè kontan...
Ezayi 35:1-6

Fè kè nou kontan toujou nan Granmèt la.
Mwen pral di li ankò: fè kè nou kontan!
Tout moun ta dwe konnen jantiyès ou.
Seyè a toupre.
 Fil 4:4-7

Lajwa adapte ak chanje, men li toujou andire,
menm kòm yon ti limyè ki fèt nan sètitid pèsonèl nou ke,
lè tout bagay yo di ak fè, nou enfiniman renmen.
Pap Francis

Kreyasyon se premye revelasyon Bondye.
Toma Aquinas

Lajwa pa rive nou tou senpleman. Nou dwe chwazi kè kontan epi kontinye chwazi li chak jou.
Henri Nouwen

Nan monn sa a, lotèl demans sa a
nan ki pa gen absoliman plas pou li ditou,
Kris la vini san envite.
Thomas Merton

Mwen pa ka kwè ke linivè inscrutable vire sou yon aks soufrans; siman bote etranj mond lan dwe yon kote repoze sou lajwa pi!
Louise Bogan

Se kounye a, nan Lavan, ke mwen resevwa chans pou sispann tout atant... epi olye pou yo pran plezi nan mistè a.
Jerizalèm Jackson Greer

Lajwa se pa nesesèman absans soufrans, se prezans Bondye.
Sam tanpèt

Vrè kè kontan rezilta lè nou vin konsyan de koneksyon nou ak tout bagay.
Pòl Pearsall

Pou yon moun se pa anyen mwens ke yo pran nan gwo pelerinaj konjesyon nan egzistans la ak rantre nan tèt nou lib ak li nan fè fas a prèv la nan pwoblèm ki pa janm fini.
Eugene Kennedy