Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

18 desanm

Kòmantè koupe sou December 18
Refleksyon

O Adonayi, Seyè ki sakre nan ansyen pèp Izrayèl la, ki te parèt devan Moyiz nan ti touf bwa a,
Se li ki te ba li lalwa ki apa pou Bondye sou mòn Sinayi a.

Dezi pwofon ak anvi libète sa a se nan kè tout limanite, kèk nan reyalite esklavaj ak opresyon, tout nan esklavaj pwòp lit yo, defo ak anvi plenite espirityèl. Nan ekriti yo, Moyiz tande apèl Bondye ansyen pèp Izrayèl la e li reponn: “Men mwen.” Bondye reponn: “Pa vin pi pre. Wete soulye ou, paske kote ou kanpe a se tè ki sen." Pandan n ap chèche pwòp libète anndan nou an, nou reyalize ke li lye ak libète tout èt yo. Kote nou kanpe se kote nou pral rankontre Bondye. Nou pa bezwen chèche yon lòt kote. Tout kreyasyon se tè ki sen pou nou. Reyalize sa a ak viv li kapab chemen komen nou nan gerizon ak libète.

Lapriyè

Se pou mwen rekonèt prezans Bondye nan kreyasyon an epi rantre nan travay pou libere moun ak moun ki pa moun anba anpil opresyon yo enpoze sou yo.

Aksyon  

Èske w mete limit sou kote espesifik kòm tè apa pou Bondye? Èske w panse tout kreyasyon an kòm sen? Elaji opinyon w epi jwenn pwòp liberasyon w pou w ka touche moun ou rankontre ak yon lespri ki libere yo.

Lekti Sigjere

Men, l'ap jije pòv yo avèk jistis, l'ap regle sa ki dwat pou moun ki malere nan peyi a. L'ap frape moun ki san pitye yo ak baton ki nan bouch li, ak souf nan bouch li l'ap touye mechan yo. Lajistis pral yon sentiwon nan ren l ', ak fidelite yon sentiwon nan ranch li.
Ezayi 11:4-5

Epi ou menm Betleyèm, nan peyi Jida a, ou pa pi piti nan mitan chèf peyi Jida yo, paske yon chèf ap soti nan ou, ki pral dirije pèp mwen an, pèp Izrayèl la.
Matye 2:6

Epi w ap konnen verite a, epi laverite a pral libere w.
Jan 8:32

Nou te kreye pa pou tiran, men pou nou nan kè yon rezo lavi ki fòme ak plizyè milyon espès ki te mete ansanm pou nou pa Kreyatè nou an.
Pap Francis

Pile dousman! Tout tè a se tè ki sen.
Christina Rossetti

Mond natirèl la se pi gwo kominote sakre nou fè pati. Pou w alyene ak kominote sa a, se pou w vin yon mizè nan tout sa ki fè nou moun. Fè dega nan kominote sa a se diminye pwòp egzistans nou.
Thomas Berry

Pou kretyen yo, chak kote yo mache se, nan yon sans, tè sen. Nou pèdi valè etap chak jou nou yo, ke Bondye apa pou Bondye a òdinè ki angaje nan li. Touris ki te vizite pèp Izrayèl la epi ki te wè kote Jezi t ap mache yo souvan gen yon sans de tranbleman lè yo te kote Jezi te ye lè l te mache sou tè a. Poutan, li ap viv jodi a, epi li toujou mache sou tè a—nan soulye nou. Gade bò kote ou, epi wè tè ki sen sou kote w ap mache a.
Nick Harrison

Èske w sonje Moyiz nan ti touf bwa a? Bondye te oblije di l pou l retire soulye l, li pa t konnen li te sou tè sen. Men, si nou jis rive wè kote nou ye a se yon tè ki apa pou nou—nan travay nou yo ak lakay nou, avèk kòlèg travay nou yo, zanmi ak fanmi nou. Se la nou aprann priye.
Richard Foster

Atravè lavi, mwen vle mache dousman. Mwen vle trete tout lavi - tè a ak moun li yo - ak reverans. Mwen vle retire soulye mwen an prezans tè ki sen. Otank posib, mwen vle mache ak kè poze.
Steve Goodier

Nou kanpe devan yon ti touf bwa ki boule chak fwa lòt èt imen pataje avèk nou yon bagay nan relasyon yo ak Bondye oswa yon bagay nan mouvman yo nan kè yo. Nan moman sa yo, se pou nou toujou reyalize ke nou kanpe sou tè ki sen
Margaret Silf

Konsyans de sakre nan lavi a se sa ki kenbe mond nou an ansanm, ak mank de konsyans nan sakre a se sa ki chire li apa.
Joan Chittister

Plis ou konprann lòt moun, plis w ap apresye yo, se plis w ap santi w gen respè pou yo. Manyen nanm yon lòt moun se mache sou tè ki sen.
Stephen Covey

Pandan w ap mache sou tè sakre a, trete chak etap kòm yon lapriyè.
Black Elk

Espas sakre ou a se kote ou ka jwenn tèt ou ankò e ankò.
Joseph Campbell