Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

19 desanm

Kòmantè koupe sou December 19

Refleksyon

O branch tij Izayi a, ou leve kòm yon siy pou tout pèp;
Wa yo kanpe an silans devan ou; nasyon yo bese tèt devan ou pou yo adore.
Vini pa kite anyen anpeche w vin ede nou.

Branch lan se yon siy biblik nouvote soti nan dekourajman. Izrayelit yo te bliye Bondye, e yo te bliye apèl Bondye a pou “fè jistis, renmen mizèrikòd, ak mache avèk imilite”. Nou menm tou nou gen rezon pou nou dekouraje Lavan sa a men nou kontinye kwè nan nouvo vizyon levanjil la ki genyen. Nou lapenn pou kote nou te pèdi kòm yon nasyon soti nan jistis, lanmou ak imilite. Gen yon fènwa nan sosyete nou an ki bezwen yon siy nouvote pou ankouraje chanjman. Nan pwòp lavi nou, gen fènwa ki anpeche nou anbrase nouvo vizyon lavi a revele nan Jezi. Yon pye bwa vivan se yon senbòl apwopriye pou revelasyon lanmou ak fidelite Bondye. Andòmi li yo ak renesans se yon siy sa ki posib.

Lapriyè

Ede nou rekonèt nan evènman yo ki fòme lavi nou posiblite pou yon nouvo lavi ak nouvo kòmansman.

Aksyon

Reflechi sou apèl pwofèt la fè pou fè jistis, renmen mizèrikòd ak mache avèk imilite devan Bondye epi eseye kite li fòme aksyon w yo dènye semèn Lavan sa a.

Lekti Sigjere

Men, ou menm, Betleyèm, Efrata, menm si ou piti nan mitan plizyè milye moun Jida yo, men se nan ou menm li pral soti vin jwenn mwen ki pral chèf pèp Izrayèl la.
Mika 5:2.

A tout moun ki gen bon volonte k ap travay pou jistis sosyal: pa janm fatige travay pou yon mond ki pi jis, ki make pa pi gwo solidarite!
Pap Francis

Malgre tout bagay mwen toujou kwè ke moun yo vrèman bon nan kè. Mwen tou senpleman pa ka bati espwa mwen sou yon fondasyon ki gen konfizyon, mizè ak lanmò.
Anne Frank

Soti nan soufrans yo te parèt nanm yo ki pi fò;
karaktè yo ki pi masiv yo seared ak mak.
Khalil Gibran

Lè obstak parèt, ou chanje direksyon pou atenn objektif ou; ou pa chanje desizyon ou pou rive la.
Zig Ziglar

Lè monn nan di, "Rende," Hope chichote, "Eseye li yon lòt fwa."
 Otè Enkoni

Bondye ede moun ki pèsevere.
Koran an

Nou dwe aksepte desepsyon fini, men nou pa dwe janm pèdi espwa enfini,
Martin Luther King

Tonbe sèt fwa, leve kanpe uit.
Pwovèb Japonè

Espwa enpòtan paske li ka fè moman prezan an mwens difisil pou sipòte. Si nou kwè ke demen ap pi bon, nou ka sipòte yon difikilte jodi a.
Thich Nhat Hanh

Tan difisil pa janm dire, men moun difisil fè.
Robert H Schuller