Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

20 desanm

Kòmantè koupe sou December 20

Refleksyon

O Kle David, O pouvwa wayal Izrayèl ki kontwole pòtay syèl la dapre volonte ou:
Vin kraze miray ranpa prizon yo pou moun ki rete nan fènwa ak lonbraj la
nan lanmò; mennen moun prizonye ou yo nan libète.

Moun ki gen kle yo gen pouvwa pou louvri pòt yo. Antifon sa a se sou libète; li se sou libète moun nan louvri pòt la nan yon nouvo lavi san baryè ak divizyon. Priyè Lavan yo wè Jezi kòm kle sa a. Se li menm ki rele nou pou nou mache nan pòt louvri yon vi ki transfòme sou lavi a. Lavi li fè nou sonje ke yon fwa kadna a chanje, ansyen kle a p ap anfòm ankò. Lè nou te libere anba ansyen kwayans nou yo, nou ka viv nan libète kè ak lespri. Poutan, menmsi pòt li ouvri, sèlman nou ka chwazi mache nan pòt ki louvri a.

Lapriyè

Se pou verite a libere nou.

Aksyon

Èske mwen pare pou ouvri pòt ki pa fèmen pou plis konpreyansyon ak nouvo konesans? Ki aksyon konkrè li pral vle di pou mwen?

Lekti Sigjere

M'ap mete Kle Tanp David la sou zepòl li.
Ezayi 22:22.

Lanmou Bondye mande nou pou nou ale pi lwen pase pè.
Pap Francis

Gen kouraj pou w di non. Gen kouraj pou w fè fas ak verite a. Fè sa ki dwat paske li bon. Sa yo se kle majik pou viv lavi ou ak entegrite.
W. Clement Stone

Se sèlman lanmou diven ki bay kle konesans yo.
Arthur Rimbaud

Nou resevwa lapè Bondye lè nou mande l. Nou kenbe lapè Bondye lè nou pwolonje l bay lòt moun. Sa yo se kle yo e pa gen lòt.
Marianne Williamson

Nan tèt ou manti lemonn antye ak si ou konnen ki jan yo gade ak aprann, pòt la la ak kle a se nan men ou. Pèsonn sou tè a pa ka ba w ni kle a ni pòt pou w ouvri, eksepte tèt ou.
Jiddu Krishnamurti

Pou kache kle nan kè ou se riske bliye ki kote ou mete l.
Timothy Childers  

Lè yon pòt fèmen, yon lòt louvri; men, souvan nou gade byen lontan ak anpil regrèt sou pòt ki fèmen nou pa wè sila a ki louvri pou nou an.
Alexander Graham Bell  

Bondye antre nan yon pòt prive nan chak moun.
Ralph Waldo Emerson