Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

22 desanm

Kòmantè koupe sou December 22

Refleksyon

O chèf tout nasyon, sèl kè kontan tout moun;
 O Keystone gwo vout lèzòm,
 Vin sove bèt ou te fè a anba pousyè a.

Metafò sa a pozisyon Jezi kòm kle nan vout la nan limanite. Nou konnen kounye a ke nou tout gen rapò nan orijin nou soti nan matyè prensipal sa a ki alamòd planèt nou an. Men, nou menm tou nou anvayi ak Lespri Kreyatif la. Nou ini nan lanmou Bondye e vrè lajwa nou se nan kominyon ak lòt moun. Nan lespri ak pouvwa Jezi diyite chak moun afime. Nan li, nou wè Lespri Bondye ki soutni an prezan klèman nan yon moun.

Lapriyè

Vini non, aprann mwen respekte diyite tout bèt ki nan linivè a.

Aksyon

Medite sou enpak lavi Jezi totalman imen an, sou sans totalman moun. Ki jan lavi nou ta dwe ye si nou viv nan konesans prezans Bondye nan tout kreyasyon an?

Lekti Sigjere

Yo rele l mèvèy-konseye, Bondye-ewo, papa-pou tout tan, Prens lapè.
Ezayi 9:5

Soti nan plenitid li a, nou tout te resevwa, favè nan plas favè, paske pandan ke lalwa te bay grasa Moyiz, favè ak verite te vini nan Jezikri.
Jan 1:16-17

Jezi, plis tankou nou pase nou te janm imajine vrèman, revele nou mèvèy kiyès nou ye antanke pote Lespri Bondye a.
Michael Morwood

Valè lavi nan kèlkeswa kay li rete. Paske, lè li rive lè pou nou tout dezabiye nan zo devan diven an ak fè fas a letènite, nou pral konprann ke sèlman lwa nou te vle swiv la, se te renmen tèt nou ak youn lòt. Pa gen anyen plis ... anyen mwens.
Carla Jo Masterson

Sa a se sa lanmou nou ye——yon modèl sakre nan inite san kraze koud parfètman envizib andedan tout lòt imaj, panse, odè, ak son.
Aberjhani

Gade Bondye nan tout bagay, paske Bondye nan tout bagay. Chak kreyati plen ak Bondye e se yon liv sou Bondye. Chak kreyati se yon pawòl Bondye.
Meister Eckhart OP