Refleksyon chak jou

Achiv refleksyon chak jou

24 desanm

Kòmantè koupe sou December 24
Lavèy Nwèl
Refleksyon

Lavèy Nwèl se yon tan nan antisipasyon. Chak nan nou kenbe yon magazen souvni ki soutni nou. Nou santi nou gen espwa ak pwomès bon nouvèl la. Pou nou Lavent sa a se te yon tan fènwa, ak fènwa nan nasyon nou an ap lou nan kè nou. Nou sènen pa yon pandemi ki sanble kontinuèl, nasyon nou an se nan antagonis ak twonpe. Menm kèk nan legliz nou an ke nou chèche enspirasyon yo aji mwens pase Kris la. Separasyon te fè nou reyalize konbyen nou manke koneksyon. Poutan, nou ka toujou viv nan atant ke limyè a ap vini malgre tout sa k ap pase. Nou vrèman ofri volonte youn ak lòt pou bonè ak lapè, epi, nan tan espesyal sa a, nou konnen ke nan reyalite pi pwofon nou tout se youn. Nou gade nwèl e nou kwè nan “Bondye avèk nou”.

 Lapriyè

 Se pou chak kè prepare l chanm.

Aksyon

Reflechi sou senbòl Nwèl yo epi sonde siyifikasyon yo pou ou. Ki jan ou ka kenbe yo sans ane sa a? Èske ou kwè ke nan pwofon reyalite nou tout fè yon sèl?

Lekti Sigjere

Men, lè lè a rive, Bondye voye Jezi, ki te fèt nan yon fanm, ki te fèt anba Lalwa.
Galat 4:4

Ou pa bezwen pè, Mari, ou jwenn favè Bondye. Ou pral ansent epi w ap fè yon pitit gason... L ap vin gran e y ap rele l Pitit Bondye ki anwo nan syèl la.
Lik 1:31

Nan mitan fènwa sezon fredi nou an, sèvis minwi lavèy Nwèl la selebre Jezi, limyè nan fènwa nou an, limyè mond lan ki klere nan kè nou. Nou chante, "Se pou chak kè prepare l chanm". Lavi kretyen an se sou yon kè nouvo, yon kè ouvè, yon kè nan kò, yon kè nan konpasyon. Lavi kretyen an se sou Lespri Bondye a ki louvri kè nou.
Marcus Borg

Nou anvi kapab akeyi Jezi nan epòk Nwèl pa nan yon manje frèt nan kè nou men nan yon kè ki plen lanmou ak imilite, nan yon kè ki pi pwòp e ki tèlman cho ak lanmou youn pou lòt.
Manman Teresa nan Calcutta

Nan gwo silans lannwit lan,
Klè yon vwa sonnen nan
Leve, nou menm gadò mouton,
Bondye fèt pou ou:
Byen vit kounye a epi ale.
Chèche kote Betleyèm
zetwal ap plane
Prese salye Seyè w la.
Kantik Polonè 

 Moun ki nan fènwa yo wè yon gwo limyè
Paske, yon timoun fèt, pouvwa li laj.
Pou ki moun ki konnen lide Bondye a
Se pou Bondye glwa pou tout tan.
 CD lannwit dou  

Istwa Nwèl la ap toujou istwa Bondye isit la avèk nou nan òdinè, chak jou a, dezòd la, miyò nan yon estab, vòl nan ekzil, lanmou ant yon gason ak yon fanm, nesans yon timoun ak nan moun yo meprize akòz sitiyasyon sosyal yo enb.
Michael Morwood 

Lavèy Nwèl se te yon nwit chante ki vlope tèt li sou ou tankou yon chal. Men, li chofe plis pase kò ou. Li te chofe kè ou... te ranpli li tou ak melodi ki ta dire pou tout tan.
Bess Streeter Aldrich

Lè nou sonje Nwèl sot pase yo, anjeneral nou jwenn ke bagay ki pi senp yo - pa gwo okazyon yo - bay pi gwo klere nan kontantman.
Bob Hope
 

Kè nou grandi tandrès ak souvni timoun ak lanmou pou fanmi, epi nou pi bon pandan tout ane a pou gen, nan lespri, tounen yon timoun ankò nan peryòd Nwèl la.
Laura Ingalls Wilder